Všechny ekipy z České republiky, které mohly, se sešli na zahájení roku práce v Ostravě-Přívoze v neděli v 10,30 hodin na mši svaté, kterou vedl otec Dominik. Přijeli za námi, k naší radosti, také dva páry z Polska. Halinka a Josef Salovi a Ania a Leszek Geste. Na mši svaté přijalo několik párů zodpovědnost za svěřené služby pilotování a jako informativní pár pro Českou
republiku.
Po mši svaté jsme se přesunuli na agápe na faru, kde každý přispěl na prohýbající se stůl.
Poté jsme šli na přednášku o. Dominika do kostela a také na zajímavý přehled o struktuře Equip ve světě, se kterým nás seznámili Ania a Leszek Geste. O tom čase nám na faře hlídaly děti šikovné dcery od manželů Fornadelových.
Následovala práce ve skupinkách, abychom se lépe poznali a také adorace v kostele za doprovodu krásných písní, které nám zahráli a zazpívali Honza a Markéta Kováčovi. Otec Dominik nám všem dal požehnání, aby se nám na naší cestě ke svatosti a v naší službě dařilo.
Poté jsme se setkali ještě u agápe a s pokojem v srdci se rozjeli do svých domovů.

Jitka a David Dvorsti