29 czerwca 2014 r. w Somiance k/Wyszkowa odbyło się spotkanie formacyjne kończące rok pracy END w rejonie łomżyńskim. Uczestniczyły w nim dwie ekipy z Łomży, ekipa z Grajewa oraz z Somianki a także doradcy duchowi – ks. Wojciech Zyśk oraz o. Sebastian Marcinkowski. Gośćmi na spotkaniu byli Kasia i Marek Rymszowie – ustępująca para sektora mazowieckiego.

Po zawiązaniu wspólnoty uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy Świętej animowanej przez nasz ruch. Niezwykłym świadectwem wiary dla mieszkańców Somianki i okolic było sześć małżeństw, które po Komunii Świętej przyjęły Kartę END. Małżeństwa te, obierając Jezusa za swego przewodnika w drodze do świętości, niejako odpowiedziały na pytanie, które postawił Jezus w czytaniu z dnia (Mt.16, 13-19 – „A według was, kim jestem?”). Na zakończenie Eucharystii Kasia i Marek Rymszowie przedstawili wiernym zebranym w kościele najbardziej istotne informacje o ruchu END oraz dali krótkie świadectwo o tym, jak realizacja zadań wynikających z Karty wpłynęła na ich osobiste relacje z Bogiem oraz w ich małżeństwie. Podkreślili też jak ważne jest uczestnictwo w formacji w ruchach katolickich, po to chociażby, aby nie mieć poczucia wyobcowania i wrażenia, że w świecie postępującej laicyzacji jest się nieakceptowalnym ze względu na wyznawane wartości chrześcijańskie.

Po obiedzie odbyła się konferencja, którą wygłosili Kasia i Marek. W formie prezentacji multimedialnej przedstawili zmiany, jakie zaszły w sektorze mazowieckim w ciągu ich trzy-letniej posługi pary odpowiedzialnej. Zwrócili uwagę na istotę systematycznego uczestnictwa małżeństw w spotkaniach ekipy oraz ekip w spotkaniach sektora, albowiem ekipa wzmacnia małżeństwo, sektor zaś wzmacnia ekipę. Aby małżeństwo funkcjonowało właściwie, musi być zachowana triada: małżeństwo-ekipa-sektor. Tylko poprzez pełne zaangażowanie w poszczególne, zakorzenione w Bogu elementy triady możemy rozwijać się duchowo i korzystając z pomocy innych, kroczyć drogą, która wiedzie do świętości.

Kasia i Marek przypomnieli też, jakie posługi są pełnione w naszym ruchu. Zachęcali do tego, by nie bać się podejmowania ich, gdyż są one potrzebne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania ruchu, ale również przynoszą wiele dobrodziejstw dla osób, które te posługi pełnią. Kończąc konferencję podziękowali wszystkim za trzy lata wspólnego odkrywania charyzmatu ruchu END. Para łącznikowa rejonu łomżyńskiego Wiesia i Krzysiu Staniszewscy w imieniu wszystkich zebranych podziękowali Kasi i Markowi za oddanie, świadectwo życia i poświęcony czas w trakcie pełnienie posługi pary odpowiedzialnej sektora mazowieckiego.

Natomiast ekipa z Somianki podziękowała ks. Zyśkowi za doradztwo duchowe oraz Beacie i Andrzejowi Garlickim, którzy pełniąc posługę pary pilotującej, przygotowali ich do przyjęcia Karty END. Następne poprzez wspólny śpiew i tańce dziękowaliśmy Bogu za kolejny rok formacji w ruchu oraz za wszystko, co czyni w naszym życiu osobistym i małżeńskim. Wyjechaliśmy z Somianki umocnieni w wierze i szczęśliwi, że jest nas w rejonie coraz więcej. Z tęsknotą czekamy na kolejne, tak radosne spotkania.

Maria i Zdzisiek Jurkiewiczowie

II ekipa łomżyńska