17 czerwca 2017 roku, w szkole przy ul. Teresińskiej 9 w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie roku formacyjnego dla ekip Sektora Mazowieckiego A. Zaproszone zostały wszystkie małżeństwa z dziećmi oraz ich doradcy duchowi.

Uroczystość rozpoczęła się zawiązaniem wspólnoty przy porannej kawie i ciastach, kiedy to zbierała się coraz liczniejsza grupa przybyłych małżeństw.

Beata i Marcin Pińkowscy (kończąca posługę para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A) rozpoczęli spotkanie podsumowaniem minionego roku pracy w sektorze. Wspomniano wiele dobrych i rozwojowych momentów, ale zwrócono również uwagę na konieczność dalszej pracy nad rozwojem ruchu i zaangażowaniem poszczególnych par sektora.

Kolejnym etapem spotkania było grupy mieszane, które po raz kolejny pozwoliły na lepsze poznanie członków ekip i wymianę doświadczeń. Tematem przewodnim stała się Eucharystia, a dokładniej to, jak ją przeżywamy i jak się do niej przygotowujemy oraz jak organizujemy ją w ekipach na początku roku.

Około godziny 13:00 wszyscy uczestnicy spotkali się ponownie razem by wspólnie wziąć udział w adoracji Najświętszego Sakramentu ze śpiewem i medytacją.

Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza Święta dziękczynna za rozwój duchowy w roku formacyjnym 2016/2017 oraz w intencji ekipy z Warszawy, która właśnie skończyła pilotaż. Eucharystia koncelebrowana była przez doradcę duchowego ekipy Sektora Mazowieckiego A, ks. Grzegorza Jankowskiego, o. Dezyderiusza z W1A, ks. Piotra Markiewicza z W6A oraz ks. Adama Zelgi, który jest doradcą duchowym nowej ekipy W17A. W tym czasie nastąpiło również odnowienie Sakramentu Małżeństwa dla małżeństw obchodzących jubileusze 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35-lecia i kolejne okrągłe rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Ostatnim etapem Mszy Świętej było przyjęcie Karty END przez ekipę W17A oraz powołanie nowej pary odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego A- Katarzyny i Tadeusza Kamińskich. Tym samym pożegnaliśmy, dziękując za owocną posługę pary odpowiedzialnej sektora, Beatę i Marcina Pińkowskich. Podziękowania zostały przekazane również na ręce współpracujących z nimi par łącznikowych.

Chwała Panu!
Kasia i Mateusz Psujkowie
para odpowiedzialna ekipy W12A