9 czerwca 2018 r., w parafii p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze prowadzonej przez Misjonarzy Świętej Rodziny, miało miejsce zakończenie roku formacyjnego 2017/2018 dla ekip Sektora Mazowieckiego A. W spotkaniu tym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a młode małżeństwa w większości przybyły w komplecie ze swoimi pociechami, których zebrała się całkiem spora gromadka :)

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, co staje się już tradycją w naszym Sektorze. Po półgodzinnej adoracji odprawiona została Eucharystia pod przewodnictwem ks. Grzegorza Jankowskiego, dorady Ekipy Sektora Mazowieckiego A. Podczas Eucharystii te pary, które w tym roku obchodzą jubileusze (5, 10, 15 itd.), odnowiły uroczyście przyrzeczenia małżeńskie. Po krótkiej przerwie kawowej i przekazaniu maluchów pod opiekę wolontariuszy (starsze dzieci END-owych małżeństw), rozpoczęła się konferencja pod tytułem “Rekolekcje – zobowiązanie czy szansa?”, prowadzona przez Dorotę i Stefana Pomorskich, odpowiedzialnych za rekolekcje w Regionie II. Mówili oni między innymi o znaczeniu rekolekcji dla formacji małżeńskiej (aspekty duchowo-formacyjne), jak również o problemach i trudnościach związanych z ich organizacją, prowadzeniem, kosztami i wyborem miejsca (względy logistyczno-organizacyjno-techniczne). Po prezentacji był czas na pytania i dyskusję dotyczącą prezentowanego tematu oraz zostały podane terminy planowanych rekolekcji wraz z zaproszeniem, aby się na nie zapisywać.

Po konferencji mieliśmy możliwość modlitwy i adoracji w kaplicy, w której znajdują się relikwie
I-stopnia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zakończyliśmy wspólną agapą, czyli przyjacielskimi rozmowami i posiłkiem (zamówioną pizzą), które wypełniły czas wspólnego radowania się i budowania relacji.

Ula i Krzysztof Woronieccy, Ekipa W5A