Szczęść Boże Nam wszystkim !!!
Minęło już „trochę” czasu od dnia, kiedy w parafii pw. św. Alberta w Zielonej Górze, 26 czerwca 2021 r. bardzo uroczyście zakończyliśmy rok formacyjny 2020/2021. Spotkanie przygotowały ekipy z Wolsztyna i Zielonej Góry. Pewna wyjątkowość tej uroczystości polegała na tym, iż w jej trakcie Kartę END przyjęło pięć z sześciu małżeństw pilotowanych przez Elę i Andrzeja. Wiedzieliśmy że jedno z małżeństw może mieć problem z przybyciem lecz ta para zjawiła się a odłożyć przyjęcie karty na późniejszy termin musiało – z przyczyn obiektywnych – inne małżeństwo.
Mszy św. przewodniczył gospodarz tamt. Parafii ksiądz proboszcz Zygmunt Zimnawoda w koncelebrze księdza Krzysztofa Musiała, pełniącego rolę Doradcy Duchowego Ekipy Sektora Wielkopolska C. Na zakończenie mszy św. a przed błogosławieństwem przyrzeczenie złożyli :
Sylwia i Marcin, Martyna i Sebastian, Monika i Łukasz, Agnieszka i Jakub, Katarzyna i Ryszard : otrzymali Ikonę św. Rodziny, zapaloną świecę oraz Kartę END.

Po podziękowaniach dla Eli i Andrzeja za trud włożony w pilotaż nowej ekipy


Powołaliśmy na Parę łącznikową Beatę i Darka.


Po zakończeniu mszy św. ks. Zygmunt zaprosił zgromadzonych na agapę na którą wszyscy ochotnie się udali.

Dla nas jako Pary Odpowiedzialnej Sektora Wielkopolska C zakończenie tego roku formacyjnego miało dodatkowo szczególny wymiar. Zakończyliśmy rok szczególnej posługi, w szczególnym czasie i ze szczególnymi zwrotami sytuacji.
Wiemy doskonale, że pandemia i związane z nią ograniczenia wymusiła na nas określone zachowania, konieczność zmiany ustalonych już terminów a przede wszystkim ograniczyła nam możliwość uczestniczenia w spotkaniach „ na żywo ”, które zawsze były dla nas szczególnym wydarzeniem dającym możliwość spotkania się, powspominania czy wspólnego układania planów na najbliższą przyszłość . Zdajemy sobie sprawę , że także my – Kazia i Maciej – byliśmy zaskakiwani nagłymi zwrotami sytuacji i nie zawsze umieliśmy zareagować w najwłaściwszy sposób za co bardzo serdecznie przepraszamy.
Wielką jednak nagrodą za włożoną pracę nas wszystkich, było właśnie przyjęcie do naszej wspólnoty Wielkopolska C , do Ruchu END młodych małżeństw pragnących dalsze swe życiowe plany układać zgodnie z przyjętą Kartą .
Dziękując wszystkim za pomoc w organizacji nie tylko tego spotkania chcemy powiedzieć, że szalenie pozytywne wrażenie zrobiło na nas miejsce i gospodarz parafii pw. św. Alberta i tak jak w rozmowach wspominaliśmy, miejsce to postaramy się wykorzystać jeszcze nie raz.
Na chwilę obecną , za nami spotkanie Ekipy Sektora Wielkopolska C – dnia 11 lipca 2021

oraz Kolegium Super Regionu , które odbyło się w Warszawie w dniach 24-26 lipca b.r.
a przed nami , jeszcze w sierpniu – Pielgrzymka do Andaluzji.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i modlitwy w naszych intencjach życzymy Bożego Błogosławieństwa na nadchodzący czas, zapewniając, że pamiętamy o Was wszystkich w modlitwie.
Z Panem Bogiem .
Para Sektora Wielkopolska C Kazia i Maciej.