1. Czy w END odnajduję się jako „ochotnik” pragnący służyć innym dla Chrystusa?
    2. Czy możliwa jest realizacja mistyki END bez relacji z drugim człowiekiem w ekipie, sektorze, w Ruchu END?
    3. Czy duchowość małżeńska END zmienia mnie w życiu osobistym, małżeńskim?
    Te trzy pytania postawione zostały do analizy, przedyskutowania w grupach w trakcie zakończenia roku formacyjnego 2021/2022, które odbyło się w Dusznikach w dniu 25 czerwca 2022 r. Spotkanie przygotowały ekipy Wilczyna 1 i 2 a przebiegało zgodnie z programem spotkania.
    Rozpoczęliśmy o godz. 12 mszą św. przed którą jako Para Sektora Wielkopolska C powitaliśmy przybyłych małżonków oraz doradców duchowych ekip podstawowych. Mszę prowadził Doradca duchowy Ekipy Sektora ksiądz Krzysztof który w homilii nawiązał do czytanego fragmentu Ewangelii z dnia poprzez zadania, zasady, wymogi Ruchu END wyrażając swoją wdzięczność Panu Bogu za Ruch, jego rozwój i małżeństwa, które pracują w Ruchu i dla Ruchu.

Przed zakończeniem mszy św. poprosiliśmy pary pragnące przystąpić do Ruchu o podejście do stopni ołtarza i po uroczystym złożeniu przyrzeczenia Para Pilotująca wręczyła pięciu małżeństwom Ikony Ruchu, Para Sektora -Akt przyrzeczenia a obecni księża – ks. Krzysztof i ks. Stanisław wręczyli zapaloną świecę .
Kolejnym akcentem tego spotkania było złożenie podziękowania Paulinie i Markowi za trud pilotażu zwieńczony dzisiejszym wprowadzeniem małżonków do Ruchu
. Po zakończonej eucharystii wysłuchaliśmy świadectwa Grażynki i Franka Longier z pielgrzymi na Jasną Górę na obchody 20-lecia END w Polsce, które wprowadziło nas do pracy w grupach. Każda z grup wybrała dogodne miejsce do dzielenia czy to w chłodzie parafialnych murów czy też w cieniu otaczających drzew. Zaistniało 5 grup każda grupa miała wyznaczoną parę odpowiedzialną i udaliśmy się do przygotowanych miejsc na kilkudziesięciominutowe spotkania.
Równolegle w tym samym czasie dzieci mniejsze i większe pod opieką integrowały się w każdy możliwy sposób, czy to na dmuchanych zamkach, w rysowaniu, puszczaniu baniek mydlanych czy wypoczywając w cieniu namiotu w ten upalny sobotni dzień.
Z relacji każdej grupy przekazanej nam na piśmie jednoznacznie wynika , że :
– staraliśmy się – na swój sposób zdefiniować ten termin i uważamy, że ochotnik to ktoś przyjmujący zobowiązania dobrowolnie, w szczególny sposób zobowiązania wynikające z Karty END;
– wszyscy czujemy się ochotnikami, gdyż bez tego czynnika niemożliwym staje się jakiekolwiek działanie we wspólnocie jaką jest Ekipa;
– każdy z nas w przynależny sobie sposób realizuje ideę „ochotnika”;
– szczególną jest realizacja pełnienia poszczególnych posług jakimi obdarza nas Ruch END;
– realizując się jako ochotnik czujemy się narzędziem w ręku Pana Boga dając także siebie innym;
– we wszystkich działaniach łączy nas wspólna droga a nasza różnorodność uczy nas innego spojrzenia na określoną sytuację czy okoliczności;
– odkrywamy, że wielkie znaczenie w życiu poszczególnych małżeństw odgrywa duchowość Ruchu END poprzez budowanie relacji w naszych małżeństwach, szczególnie poprzez dialog małżeński;
– dzięki duchowości rozwija się także nasz osobisty kontakt z Panem Bogiem poprzez modlitwę indywidualną, rodzinną czy małżeńska co w znaczący sposób poprawia relacje małżeńskie oraz międzyludzkie;
– niemożliwe jest uniknięcie wszelkich upadków, które jednak z racji umiejętności ich rozpoznania mobilizują nas do dalszej, skuteczniejszej pracy nad sobą.
Jednym z tematów podnoszonych nie tylko w trakcie spotkania w grupach a także w trakcie spotkania wszystkich przy wspólnym stole była troska o odbudowanie znaczenia wspólnych spotkań sektorowych, które na skutek pandemii podlegały pewnym ograniczeniom.
Wielką radość dało się zauważyć wśród małżonków z racji możliwości udziału w tym spotkaniu a szczególnie w spotkaniach w grupach. Te spotkania powodują, że wymieniamy się nie tylko naszymi osiągnięciami i troskami ale powodują powstawanie szczególnej więzi między małżeństwami. Fakt iż w grupie przedstawiają się małżonkowie z różnych ekip ( także małżonkowie, którzy w trakcie mszy św. przystąpili do Ruchu ) powoduje jeszcze mocniejszą integrację
Szczególne, bardzo trafne spostrzeżenia w odniesieniu do postawionych pytań do pracy w grupach obrazuje przesłana garść informacji, spostrzeżeń czy wniosków jednej z grup przytoczona poniżej :
Uwagi i wnioski, jakie wypłynęły podczas pracy w grupach na zakończeniu roku formacyjnego w Dusznikach 25.06.2022:
Czy w END odnajduję się jako ,, ochotnik” pragnący służyć innym dla Chrystusa?
Być ochotnikiem to zrobić coś więcej niż potrzeba, dawać siebie innym, dawać swój czas.
Jako ochotnik można służyć udzielając się w kościele, w parafii, podejmowanie posług w kościele, był to czynnik, który przyczynił się do wstąpienia pewnego małżeństwa do ekip.
Umieć dawać świadectwo innym, starsze małżeństwa z Ruchu stało się wzorem do naśladowania dla młodych małżeństw.
Pokazywanie drogi do zbawienia innym małżeństwom.
Jako ochotnicy, trzeba się cały czas formować, aby nie stać w miejscu, by móc dawać świadectwo innym.
Być ochotnikiem, to z ochotą przyjmować posługi w ruchu: jako para odpowiedzialna ekipy, para pilotująca, para łącznikowa, para sektora, czy inne posługi.
Służąc małżeństwom ubogacamy siebie; pilotując nowe ekipy wracamy do źródeł.
Propozycja przyjęcia posługi w Ruchu dodaje siły.

Czy możliwa jest realizacja mistyki END bez relacji z drugim człowiekiem w ekipie, sektorze w Ruchu END?
Nie jest to możliwe. Zdrowa relacja w małżeństwie, spotkania modlitewne, wspólna integracja w ekipie, sektorze buduje relacje z drugim człowiekiem. Ważne jest, aby zapraszać na spotkania integracyjne doradców duchowych, aby dbać o nich. Kapłani też potrzebują życia we wspólnocie.

Czy duchowość małżeńska END zmienia mnie w życiu osobistym, małżeńskim.
Wszyscy zgodni są, że duchowość małżeńska zmienia mnie i nasze małżeństwo. Rozwój duchowy jest zauważalny, pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i małżeński.
To postawa serca. Jeśli ktoś ma otwarte serce dla Boga i ludzi, to duchowość będzie nas zmieniała. Jezus nas zmienia, gdy otwieramy się na działanie Boga.
Ruch nas dyscyplinuje. Zobowiązania trzymają nas i dyscyplinują. Wypełnianie punktów wysiłku jest swoistą regułą życia.
Małżonkowie działający w Ruchu, są wspaniałym przykładem wychowawczym dla swoich dzieci, dają też dobre świadectwo dla parafii.
Duchowość END to pokonywanie swojego egoizmu. To otwarcie się na wspólnotę.
Zwieńczeniem spotkania była wspólna Agapa przy pysznej zupie, chłodnych napojach, świeżo kiszonych ogórkach i słodkościach domowej roboty i tak zakończyliśmy rok formacyjny 2021/2022 E.N.D.