Zakończenie roku formacyjnego 2015/2016 Sektora Podlaskiego Equipes Notre-Dame przeżywaliśmy 11 czerwca br. na ziemi augustowskiej.

Rejs

Już kilka minut po godzinie 9.00 na terenie Portu Żeglugi Augustowskiej gromadzili się członkowie ekip z Augustowa,Grajewa, Łomży, Somianki, Szumowa, Suwałk i Zambrowa , a także kilku kapłanów i zaproszeni goście. Radość powitań rozgrzewała dość chłodny dzień. Punkt 9.45 wypłynęliśmy papieskim statkiem Serwy, na którego górnym pokładzie przy przepięknym śpiewie ekip z Augustowa przywitali nas Wiesława i Krzysztof Staniszewscy-para odpowiedzialna naszego Sektora. Co mniej odporni na “sztormowe ” warunki, skryli się na dolnym pokładzie. Dokładnie tak, jak w życiu duchowym: jeśli skryjesz się w Bogu, to mimo burzy płyniesz bezpiecznie dalej. Urzeczeni malowniczymi widokami Jeziora Necko i Jeziora Białego, rzeki Netty i Klonownicy przepłynęliśmy śluzę w Przewięzi i dotarliśmy do Studzienicznej, gdzie czekali już na nas ci, którzy nie mogli wziąć udziału w rejsie.

Eucharystia

W południe w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej- Matki Kościoła pod przewodnictwem duchowego doradcy ekipy Sektora Ks. Michała Turbaczewskiego, sprawowana była Msza Św dziękczynna za rozwój duchowy w roku formacyjnym 2015/2016 ,oraz w intencji ekip z Grajewa i Łomży,które kończyły pilotaż.W Eucharystii tej uczestniczyło ponad 200 osób (w tym ok.60 dzieci) z naszego ruchu.Eucharystię celebrowało 9 kapłanów – doradców duchowych ekip z diecezji łomżyńskiej i ełckiej.Okolicznościową homilię wygłosił Ks. Wojciech Zyśk-doradca duchowy ekipy Super Regionu Polska –Europa Centralna, który za Św. Łukaszem zachęcał, aby “zobaczyć działanie łaski Bożej w swoim życiu i całym sercem wytrwać przy Panu” (por. Dz 11, 23). Jako konkretne znaki działania Bożej łaski w ludzkim życiu wskazywał Ksiądz Wojciech m.in. na życie sakramentalne, wierność modlitwie, unikanie tego, co zasmuca współmałżonka ,dialog małżeński.Owo dostrzeganie działania Bożego będzie dla każdego źródłem radości i mocą do dzielenia się otrzymanymi darami z innymi. Po Komunii Świętej z radością towarzyszyliśmy trzeciej ekipie z Grajewa pilotowanej przez Elę i Wojtka Staniszewskich oraz trzeciej ekipie z Łomży,którą pilotowali Beatka i Andrzej Garliccy, w Przyjęciu Karty END. Wiesia i Krzysztof Staniszewscy w imieniu ruchu powołali również Basię i Kazika Karwowskich do pełnienia posługi pary łącznikowej, zaś Sylwię i Krzysztofa Pęskich oraz Kasię i Tadeusza Wysockich do posługi pary pilotującej.

Konferencje

Przy akompaniamencie deszczu w Kaplicy Matki Bożej na Wyspie Wiesia i Krzysztof podsumowali kończący się rok formacyjny. Każdy omawiany punkt życia ruchu kończymy saldem dodatnim! Cieszy zwłaszcza fakt, że nasz Sektor żyje, czego dowodem jest coraz większa liczba ekip. Teraz w Sektorze Podlaskim jest już ich 10 , a 5 kolejnych w pilotażu. Na naszej uroczystości mieliśmy również gości z Sektora Śląskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas Maja i Leszek Kukułkowie, którzy wygłosili do nas konferencję i świadectwo nt. małżeńskiego ćwiczenia “Zasiądźmy razem”. Leszek przytoczył nam fragment wypowiedzi Ojca Caffarela, dzięki któremu był dla nas przypomnieniem idei i istoty dialogu małżeńskiego. Maja podzieliła się doświadczeniem własnego życia oraz dialogu w ich małżeństwie. Jakże piękne to było świadectwo ludzi żyjących w miłości, blisko Boga, ludzi pełnych wewnętrznego pokoju i radości. Na zakończenie zaproponowali nam “Zasiądźmy razem” w plenerze.

Zakończenie spotkania

Po godzinnym ,,Zasiądżmy razem ‘’ małżonków na spacerze lub na ławeczkach na terenie Sanktuarium, wróciliśmy do Kaplicy Matki Bożej. Ks.Marian Szewczyk-doradca duchowy ekipy augustowskiej 1 poprowadził modlitwę odpustową i pobłogosławił nasze rodziny Krzyżem Papieskim z Relikwiami Św.Jana Pawła II.Tak umocnieni wróciliśmy do naszych domów.

Małgosia i Janusz Burzyńscy- z ekipy grajewskiej 2.