FOTO RELACJA Z  ZAKOŃCZENIA ROKU FORMACYJNEGO W LUSÓWKU

 PODZIĘKOWANIE ORGANIZATOROM

P O D Z I Ę K O W A N I E

Kochani !!!

Drodzy Małżonkowie

Ekip Tarnowo Podgórne 1 i Tarnowo Podgórne 2.

Pragniemy podziękować Wam za organizację  i przygotowanie uroczystości  „ Zakończenia Roku Formacyjnego   „

Dziękujemy za gościnność, okazaną życzliwość.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi za sprawowaną Mszę Św. w intencji Ruchu i słowo skierowane do zebranych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się organizacyjnie do tej uroczystości.

Dziękujemy także za ofiary złożone w trakcie Mszy św.   .Bóg zapłać.

Życzymy Wam  opieki Matki Bożej , dużo pomysłów, wytrwałości  oraz  jeszcze większej odwagi i otwarcia się na podejmowanie posług dla rozwoju

Ruchu Ekip Notre – Dame.

Pozdrawiamy. Kazia i Maciej Związek     Para  Odpowiedzialna   Sektor Wielkopolska C   END

Lusówko  , dnia 24-06-2023r

Szczęść Boże !!

Kochani Małżonkowie, kochane dzieci , drodzy Doradcy Duchowi i sympatycy naszego Ruchu.
Jako małżonkowie kończący posługę Pary Odpowiedzialnej Sektora Wielkopolska C chcieliśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszelkie dobro jakiego w trakcie pełnienia posługi Pary Sektora doświadczyliśmy. Oddanie Ruchowi dawało się odczuć w trakcie wszystkich działań o organizację których prosiliśmy poszczególne Ekipy.

Jak przypuszczaliśmy, prowadzenie sektora dało nam wiele nowych doświadczeń ale także  okazało się sprawą niełatwą, doświadczając nas dodatkowo epidemią Covid 19 co w początkowym okresie rozłożyło wszelkie działania. Po pewnym czasie okrzepliśmy w tym temacie i wszyscy staraliśmy się powrócić do założeń dotyczących spotkań określonych w Karcie. Jak pamiętamy część ich odbywała się zdalnie, nie wszystkie zaplanowane spotkania udało się zrealizować za co bardzo przepraszamy. Ucierpiał na tym nasz Ruch,  którego jednym z podstawowych założeń są spotkania bezpośrednie  czego nie można było realizować. Na szczęście dla nas wszystkich przetrwaliśmy ten trudny okres i stopniowo staramy się wrócić do „starych, sprawdzonych metod działania Ruchu”. Zdajemy sobie sprawę iż sytuacja ta była utrudnieniem nie tylko dla nas ale przede wszystkich dla poszczególnych małżeństw i ekip.

Dziękujemy Parze Regionu – Dance i Markowi – za wyrozumiałość , cierpliwość i ciepłe słowo do nas kierowane w każdej sytuacji, nawet takiej, na którą mieli inny punkt widzeniem .

Dziękujemy także małżonkom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na naszą propozycję prowadzenia Sektora przez kolejne lata. Życzymy Wam , Kasiu i Mirku aby nowa rola przyniosła Wam wiele radości ze spotkań, nowych pozytywnych doświadczeń  wynikających z pełnienia tej roli.

Osobne podziękowania kierujemy do księży, doradców duchowych poszczególnych ekip oraz księdza Krzysztofa za to iż podjął się pełnienia funkcji Doradcy Duchowego Ekipy Sektora i mimo wielu obowiązków wynikających z bieżących obowiązków uczestniczył w spotkaniach Ekipy Sektora i spotkaniach sektorowych.

Jednak przede wszystkim musimy podziękować Wam, drodzy małżonkowie członkowie poszczególnych Ekip, za oddanie się Ruchowi, za pokonywanie wielu trudności aby wziąć udział w spotkaniach ekip, sektorowych, Spotkaniach Regionu czy Super Regionu. Wielkie dzięki. Bóg zapłać.

Na zakończenie chcieliśmy przeprosić za to czego nie udało nam się dokonać,  za wszelkie niedociągnięcia w zorganizowanych spotkaniach, za potknięcia i gafy. Zapewniamy Was że wynikało to nie z naszej niechęci czy  niedbałości lecz tak wyszło.

Za to wszystko dziękujmy Panu, gdyż bez jego wsparcia niczego byśmy nie dokonali.

Kazia i Maciej.

Lusówko, dnia 24 czerwca 2023 r.

 

 

 

                                                            

..