W upalne sobotnie przedpołudnie w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach miało miejsce spotkanie na zakończenie roku formacyjnego 2020/21 w Sektorze Mazowieckim B. Rozpoczęło się półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólnym odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po adoracji odprawiona została Msza święta koncelebrowana przez gospodarza, o. Tadeusza Suślika SChP wraz z ks. Piotrem Jędrzejewskim, doradcą duchowym nowej Ekipy W13B i ks. Marcinem Szatankiem, doradcą duchowym Ekipy W2B.

Po Mszy świętej miało miejsce przyjęcie Karty END przez Ekipę W13B, która zawiązała się na terenie Parafii Matki Bożej Pięknej Miłości na warszawskim Tarchominie oraz przez 3 pary z pilotażu indywidualnego, które zasiliły Ekipy W2B oraz W11B. Parom towarzyszyli doradcy duchowi oraz pary pilotujące. Również w tym punkcie miało miejsce powierzenie Beacie i Markowi Mariańczykom z Ekipy W3B posługi Pary Informacyjnej.

Następnie odbyła się prelekcja ks. Marcina Szatanka, wikarego w parafii św. Józefa w Pruszkowie, poświęcona postaci św. Józefa i jej znaczenia dla współczesnego człowieka oraz wyprostowania wielu błędnych poglądów z nim związanych. Dla pogłębienia wiedzy o tym, jednym z kluczowych świętych w historii Zbawienia, ks. Marcin zachęcił do lektury książki ks. Donalda Callowaya MIC, „Konsekracja św. Józefowi”, przy okazji zaznajamiając słuchaczy z historią życia i nawrócenia jej autora.

Kolejnym punktem było wysłuchanie świadectwa Igora i Doroty Skowronów z Domowego Kościoła w Łodzi, dotyczącego adopcji. Niestety, z przyczyn zdrowotnych małżonkowie nie mogli przyjechać na Siekierki osobiście, natomiast dzięki sprawnie działającym łączom internetowym udało się zorganizować spotkanie z nimi on-line w sali teatralnej, w podziemiach Sanktuarium. Wszystkich zebranych poruszyła opowiedziana prosto i szczerze historia życia obojga naszych gości, droga ich małżeństwa i rodzicielstwa, bez unikania mówienia o tym co trudne, ale podkreślająca rolę Bożej Opatrzności, uczącej zaufania w codziennym niesieniu Krzyża i podejmowaniu nowych wyzwań, jako odpowiedzi na Bożą Miłość.

Na koniec odbyła się Agapa, w czasie której można było twarzą w twarz, po wielu miesiącach wymuszonej przerwy, podzielić się przy ciastkach, owocach, kawie i herbacie, wieściami i doświadczeniami, radościami i troskami ze znajomymi z pozostałych Ekip Sektora.

Teresa i Tadeusz Zacharowie W2B