Sprawując Eucharystię dziękujemy za nową ekipę i kolejny rok formacji.

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku sprawując w dniu 14 czerwca br. Eucharystię dziękowaliśmy za kolejny rok formacji. Dziękowaliśmy za każdego kapłana i każde małżeństwo tworzące Equipes Notre-Dame Sektor Śląski. Dziękowaliśmy Bogu za rozwój, za pragnienia świętości małżonków, za dar posługi dla braci, za zmęczenie się dla innych. Kochać Ruch, być mu wierny, pielęgnować charyzmat to zadanie dla każdego i na każdy dzień. Odpowiadając na Jezusowe wezwanie „Pójdź za Mną” pragniemy budować wspólnotę „Oblicze” Ekip i podążać Drogą jaką jest Jezus  przyjmując kierunki życia  proponowane prze Ruch. To się nie zmienia, o tym stanowi Karta Equipes Notre-Dame. Podczas sprawowanej Eucharystii małżonkowie pilotowanej grupy przyjęli Kartę, a tym samy zostali włączeni w Ruch. Gratulujemy im odwagi i decyzji wejścia na drogę stałej formacji małżeńskiej. To wielki i zarazem piękny dzień. Z naszej perspektywy patrząc na dzień, w którym przyjęliśmy Kartę, widzimy jak wiele Pan uczynił, jak zmieniło się nasze wzajemnie postrzeganie siebie, postrzeganie braci.  Nasze życie powoli stawało się nową jakością, stawało się piękniejsze. I tego piękna życzymy tym młodym małżonkom tworzącym z nami Equipes Notre-Dame.

Bernadeta i Piotr