W niedzielę, 17 czerwca, w franciszkańskiej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach zakończono rok formacyjny. Wydarzenie rozpoczęła Eucharystia, która sprawowana była za wszystkich małżonków tworzących Ruch na Górnym Śląsku.

Mszy św. przewodniczył o. Tobiasz Fiećko, doradca duchowy najmłodszej stażem ekipy w Sektorze. Homilię wygłosił ks. Marcin Ditrich – doradca duchowy ekipy sektora. Eucharystia stanowiła dziękczynienie za miniony rok pracy oraz za wszystko to, czego małżonkowie i ekipy doświadczyły przez ostatnie miesiące formacji. Stanowiła także zawierzenie czasu nadchodzącego – Zgromadzenia w Fatimie, letniego wypoczynku oraz kolejnych miesięcy. Na jej zakończenie powołane zostały dwie nowe pary łącznikowe, które pełnić będą posługę w nadchodzących latach.

W spotkaniu uczestniczyli także małżonkowie, którzy odbywają pilotaż – w Żarkach k. Częstochowy oraz w Bielsku – Białej. Szczególnym momentem wydarzenia był czas świętowania – budowania wspólnoty małżeństw całego Sektora. Przy zaangażowaniu i obecności małżonków, ich dzieci oraz rodzin był on czasem szczerej wdzięczności i autentycznej radości. Sprzyjał poznawaniu się i umacnianiu więzi. Natchnął zapałem do jeszcze bardziej intensywnego apostołowania, by nowi i kolejni małżonkowie wkraczali na drogę formacji w Ruchu Duchowości Małżeńskiej END