19 czerwca 2011r w kościele pw. Św. Jadwigi w Wilczynie zakończyliśmy uroczyście rok formacyjny 2010-2011.
Był to czas kolejnego, radosnego spotkania małżeństw i kapłanów z naszego sektora, ale też czas podsumowań, refleksji.

Zakończył się czas trzyletniej posługi naszego małżeństwa jako pary odpowiedzialnej sektora wielkopolskiego. Jaka była – nie nam oceniać. Staraliśmy się, aby pełnić ją w jedności z Panem, otwierając nasze serca, nasze oczy na potrzeby naszych współbraci.
Trzy lata naszej służby utwierdziły nas w tym, że można na każdego z Was liczyć, że nasze prośby zawsze były przyjmowane z wielką odpowiedzialnością. Nigdy nie zawiedliśmy się na małżeństwach z naszej Wspólnoty.
Pomocą naszą była Wasza modlitewna obecność w naszym życiu, Wasza pamięć o nas.
W tych trudnych dla nas chwilach i doświadczeniach – szczególnie w ostatnim roku, w czasie choroby naszej córki – gdyby nie Wasze modlitewne wsparcie bylibyśmy bardzo słabi i bezradni. Tylko moc modlitwy dawała i daje nam i naszym dzieciom siłę! Za modlitwę – Bóg zapłać!
Wielką radością są małżeństwa, które w czasie naszej posługi postanowiły iść drogą Equipes Notre Dame. To nasi drodzy przyjaciele z dwóch „ekip licheńskich”, których mieliśmy okazję i zaszczyt przyjąć uroczyście do naszego ruchu.
Kochani! Coraz liczniejszy udział małżeństw w naszych spotkaniach wspólnotowych w sektorze oraz ogólnopolskich pielgrzymkach, w tym tej ostatniej –IX ogólnopolskiej pielgrzymce Ruchu Equipes Notre Dame w Toruniu – sprawia, że „serce rośnie”! Cieszy nas fakt zaangażowania w budowanie więzi między małżeństwami i ekipami, poczucie ducha wspólnoty!
Dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy towarzyszą naszym ekipom, szczególnie tym doradcom, którzy dokładają starań i zabiegają o to, by jak najwięcej małżeństw mogło skorzystać z dobrodziejstw ruchu duchowości małżeńskiej.

Dziękujemy szczególnie księdzu Grzegorzowi Kałdowskiemu – doradcy duchowemu ekipy sektora – za jego zawsze otwarte serce na nasz ruch i nasze potrzeby.
Dziękujemy naszej ekipie sektora Mirce i Piotrowi Napierałom, Eli i Mirkowi Banaszakom, Paulinie i Markowi Liszkowskim – za ich cichą ale jakże potrzebną pracę i wsparcie dla naszych działań.
Dziękujemy poszczególnym ekipom za przygotowanie przydzielonych uroczystości sektorowych: rozpoczęcia roku formacyjnego, spotkań różańcowych, „opłatka”, wielkopostnych dni skupienia, zakończenia roku formacyjnego w latach 2008-2011.
Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc, wsparcie, przyjaźń składamy małżeństwom z naszej ekipy podstawowej!!!
Dziękujemy Małgosi i Achimowi, Majce i Leszkowi, małżeństwom z ekipy regionu oraz parom odpowiedzialnym sektorów- za przyjaźń, troskę, pracowite spotkania!
Drogie małżeństwa sektora wielkopolskiego! Dziękując za Waszą życzliwość i prosimy Was o dalsze angażowanie się w życie naszego ruchu! Prosimy Was o życzliwość i pomoc nowej parze sektora Honoracie i Sławkowi Pakułom.
Pomagajmy we wszystkim co będzie ubogacać nasz ruch , szukajmy nowych możliwości, abyśmy skupiali coraz więcej małżeństw, abyśmy byli dobrym świadectwem w naszych rodzinach, parafiach, pracy, wśród naszych znajomych i przyjaciół, wszędzie, gdzie Bóg nas pośle! Prowadźmy nasze dzieci drogą ku Bogu!
To miłość małżeńska łączy dusze z samym Bogiem! To Bóg daje nam odwagę do stawania się Jego świadkami – musimy tylko otworzyć się na Jego Ducha, Jego Słowo, Jego wolę.
A odpowiadając na Boże wołanie naśladujmy Maryję – Naszą Przewodniczkę i wzór w drodze do Pana – i pozwólmy Bogu w nas działać, aby – jak powiedział O. Caffarel – „w naszych małżeństwach i ekipach wzrastała wzajemna miłość, aby krok po kroku rozwijała się nieustannie i wychodziła poza nasze domy: do sąsiadów, na cały kraj a nawet krańce świata!!!
Cytat – List nr 8 str 10.

Bóg zapłać!
Iza i Andrzej Zagrobelni

Galeria zdjęć