W dniach 4 – 29 października 2024 roku odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, podczas którego omawiany będzie obecny stan procesu synodalnego, oficjalnie przebiegającego pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.
Karta Equipes Notre Dame, którą we wrześniu na nowo czytaliśmy i przyjmowaliśmy jako drogowskaz na kolejny rok życia, stwierdza, że małżeństwa w ekipach są (…) “oddane Kościołowi, chcą być zawsze gotowi odpowiedzieć na wezwanie swojego biskupa i swoich kapłanów.

Ekipy pragną być wierne Kościołowi, stąd propozycja również i naszej wspólnej modlitwy w intencji: Prośmy, by w czasie obrad synodu, Trójca Święta kształtowała Kościół na Swój obraz i podobieństwo.

W dniach trwania synodu czyli  4 – 29 października o godzinie 21.00 zapraszamy do jedności w codziennej modlitwie Apelem Jasnogórskim i modlitwą słowami ks. Caffarela:

Przychodzę i staję przed Tobą Boże, mój Boże, mój Ojcze.
Ojcze niezmiernego majestatu,
Ojcze nieskończonej czułości,

Ukształtuj mnie twoimi dwiema rękami:
Którymi jest Twój Syn i Twój Duch.

Niech Twój Syn połączy mnie ściśle ze sobą
I niech jego uścisk nigdy się nie rozluźni.

Niech Twój Duch Święty ukształtuje mnie na podobieństwo
Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego dziecka,
Niech napełni mnie swoją synowską czułością do Ciebie,
Niecierpliwie oczekującego na Twoją chwałę.

Tak jak ojciec pochyla się ku ziemi
i bierze swojego małego chłopca
i trzyma go w swoich rękach
tak ty, Ojcze Święty, ukształtuj mnie swoimi dwoma rękami
i złóż pocałunek na moim czole.

Dziękujemy za każde Wasze świadectwo miłości do Kościoła i budowania Jego jedności z Bogiem…

Ania i Leszek Gerste oraz o. Jozue Szymański