W sobotę 2 czerwca br. w Wąsewie, swój rok formacyjny 2017/2018 zakończył Sektor Podlaski Ruchu Equipes Notre-Dame. Tego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Wąsewskiej, jednoczyły się na modlitwie i wspólnym świętowaniu ekipy z Łomży, Suwałk, Augustowa, Grajewa, Szumowa, Kołak Kościelnych, Somianki oraz Poręby. Historię Sanktuarium Diecezji Łomżyńskiej – miejsca licznych cudów, kultu, wiary oraz przybywających od wielu lat pielgrzymek – przedstawił gospodarz miejsca ks. kan. Leszek Rukat. Bardzo nas wzruszyły słowa o zatroskanym spojrzeniu Maryi, kiedy przeżywamy trudności i uśmiechniętym obliczu Matki, kiedy jest z nami wszystko w porządku. Wpatrywaliśmy się w twarz Matki Bożej Wąsewskiej, by poznać prawdę o stanie naszego serca. 

Ważnym momentem spotkania było zakończenie posługi dotychczasowej Pary Sektora, Wiesławy i Krzysztofa Staniszewskich, którzy przy tej okazji przedstawili sprawozdanie dotyczące aktualnej sytuacji w Sektorze Podlaskim oraz podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami ze wspólnej drogi podczas posługi we wspólnocie. Na nową Parę Sektora zostali powołani Halina i Kazimierz Łupińscy. Do tego wydarzenia, ważnych kwestii wspólnotowych oraz stricte małżeńskich, odniosła się obecna na spotkaniu  Para Odpowiedzialna Regionu 2- Katarzyna i Marek Rymsza.

Centralnym punktem dnia była Msza Święta, celebrowana pod przewodnictwem ks. Roberta Szulenckiego – doradcy duchowego Sektora Podlaskiego podczas której małżeństwa z ekipy w Porębie przyjęły Kartę END i zostały włączone do wspólnoty. Nie zabrakło chwili osobistego spotkania z Chrystusem, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spotkania z drugim człowiekiem we wspólnocie, podczas spotkania w grupach i wspólnego posiłku przy ognisku i swojskiej kiełbasce. Pogoda nam dopisała, chociaż z rana padał deszcz. Zakończenie roku formacyjnego zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwem kapłańskim.

Justyna i Piotr Skorupowie z ekipy Augustów 3
Foto: Kazimierz Łupiński