Małżeństwa Ekip Notre Dame tworzące sektor łódzki rozpoczęły wraz z doradcami duchowymi kolejny rok formacyjny 2019/2020 w dniu 21 września 2019 r. w kościele Bożego Miłosierdzia w Łodzi.

Początek spotkania stanowiło omówienie przez Hanię i Józefa Błazińskich – Parę Sektora Łódzkiego, głównych kierunków formacyjnych na rok 2019/2020 oraz przedstawienie hasła roku, które brzmi Świętymi bądźcie. Wśród nich podkreślono zasadę wyrażoną przez ojca Henri Caffarel’a “Ekipy Notre-Dame mają za cel pomagać parom małżeńskim w dążeniu do świętości, ani mniej ani więcej”.
Słowa te wybrzmiały również w homilii wygłoszonej przez ks. Marka Plutę Doradcę Super Regionu, który przybliżył w trakcie Mszy Świętej adhortację apostolską “Gaudete et Exsultate” ojca św. Franciszka będącą wezwaniem do świętości w dzisiejszym świecie.
„Kiedy odczytujemy kierunki ogólne i specyficzne wyznaczane na poszczególne lata w END, w świetle GE, odnajdujemy światło, które pomoże nam nie utracić prawdziwie ewangelicznego wymiaru naszej drogi:
– Żadne z konkretnych działań, które proponują kierunki życia, nie wypływają z czystego aktywizmu lub z poczucia wyższości.
– W naszej służbie nie możemy nigdy zapominać o tym, że jesteśmy tylko narzędziami Bożego Miłosierdzia. Jak mówił pewien kaznodzieja: “Człowiek szuka sposobów, ale sposobem Boga jest człowiek”. Bóg posługuje się osobami wrażliwymi na działanie Ducha Św., aby za ich pomocą okazać miłość człowiekowi.
Omawiając obszernie dokument papieski ks. Pluta zwraca uwagę, że w Gaudete et Exsultatepapież ostrzega przed dwoma wrogami świętości: gnostycyzmem i pelagianizmem.
Z gnostycyzmem (GE 35) mamy do czynienia tam, gdzie zamiast ewangelizować, ocenia się i klasyfikuje innych, a zamiast ułatwiać dostęp do łaski, zużywa się energię na kontrolowanie.
Słowo Boże, które będzie nam towarzyszyć w tym roku brzmi: “zdejmij sandały, bo ziemia na której stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3,5), właśnie dlatego, abyśmy wychodząc do ludzi, aby im służyć i towarzyszyć w trudnych sytuacjach, mieli świadomość, że nie jesteśmy lepsi od nikogo, że jesteśmy tylko narzędziami Miłosierdzia Bożego.
Pelagianizm jest przekonaniem, że nasze uświęcenie i zbawienie zależy wyłącznie od naszej woli, że łaska ma jedynie charakter pomocniczy. Pelagianie “w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy albo ponieważ są niewzruszenie wierni pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych” (GE 49).
Ks. Pluta wskazał w jaki sposób te niebezpieczeństwa zagrażają END: „To rozeznanie może być dokonane tylko w świetle Ducha Świętego, na modlitwie i z zachowaniem prawdziwej kolegialności.”
W duchu otwarcia i szczerości przeprowadzone zostało również dzielenie w grupach mieszanych, którego temat brzmiał: „Jakie mamy swoje ograniczenia i słabości, które utrudniają nam posługę? Jak sobie nimi radzimy?” Przedstawione świadectwa umocniły rozmówców dając obraz posług w END.
Po Eucharystii wszystkie obecne małżeństwa przyjęły postanowienia Karty Ekip Notre Dame zobowiązując się wypełniać je w kolejnym roku formacyjnym.
Na zakończenie uroczystego rozpoczęcia roku formacyjnego odbyła się radosna Agapa, na której zawsze pielęgnujemy relacje bliskości we wspólnocie.

Paulina i Mariusz Borkowscy