17 студзеня, у Уздзе , прайшоў “дзень скупення” для суполкі END, з Негарэлага. Дзе таксама прынялі удзел дз’ве сям’і з Мінску, і адна з Узды. Усе пабылі ў споведзі, адбылася Святая Імша з  актыўным  удзелам членаў суполкі. Затым, у зале пры касцёле ,адылася сустрэча сем’яў. Было вельмі цікава паслухаць сведчанні веры ад больш сталых сем’яў. Пераняць іх вопыт сямейнага жыцця, якім яны шчыра дзяліліся, засцерагалі нас ад памылак, якія былі ў іх жыцці. Мы ў сваю чаргу расказалі ім пра цяперашняе жыццё маладых сямей у лучнасці з Богам і касцёлам. Расказалі ім таксама пра нашу суполку, пра яе дзейнасць. Ксёндз Дзяніс,  правёў цудоўную канферэнцыю. Адбыўся дружны абед.

Падводзячы рыску, можна сказаць, што такія дні вельмі патрэбныя. Кожны, хто прынімае удзел заўсёды знойдзе, што прадставіць Богу. І заўсёды, нешта, возьме для сябе.

Варвашэвіч Ганна і Дзімітрый

17 stycznia, w Uzdzie, odbył się dzień skupienia dla ekip END z Niegariełyje. W spotkaniu wzięły udział także dwie pary z Mińska i jedna z Uzdy. Wszyscy byli u spowiedzi i uczestniczyli aktywnie we Mszy Świętej. Następnie w salce przy kościele odbyło się spotkanie małżeństw. Bardzo ciekawe było usłyszeć świadectwa wiary od długoletnich małżeństw. Powinniśmy się uczyć od nich życia rodzinnego, jakim oni szczerze się z nami dzielili, oraz przestrzegali przed błędami, jakie popełnili w swoim życiu. My z kolei opowiedzieliśmy im o przeżywaniu życia młodych małżeństw w łączności z Bogiem i Kościołem. Opowiadaliśmy im też o naszej ekipie, o jej codzienności – działaniu. Ksiądz Denis wygłosił cudowną konferencję. Spożyliśmy agapę w przyjacielskiej atmosferze.

Reasumując, można powiedzieć, że takie dni są bardzo potrzebne. Każdy, kto weźmie udział, zawsze znajdzie co przedstawić Bogu. I zawsze, tak myślimy, znajdzie coś dla siebie.

Варвашэвіч Ганна і Дзімітрый

Galeria zdjęć