Dokumenty źródłowe

Wprowadzenie

 

Karta Equipes Notre-Dame jest dokumentem założycielskim Ruchu.

Czym jest Ruch Equipes Norte-Dame jest zaktualizowanym uzupełnieniem Karty.

Konferencja Ojca Caffarela w Chantilly zatytułowana „Charyzmat założycielski END”.

Drugi oddech pomaga ekipom w odnajdywaniu nowych zachęt do życia duchowością END i pogłębia niektóre aspekty charyzmatu.

Powołanie i misja END na początku trzeciego tysiąclecia jest dokumentem podejmującym próbę udzielenia odpowiedzi  na adhortację papieża Franciszka „Evangelii gaudium”

Przewodnik Equipes Notre-Dame (edycja 2018) jest odpowiedzią na rozwój jakiego doświadczył Ruch i na wyzwania płynące ze współczesnego świata przy zachowaniu wierności charyzmatowi END. Określa, w postaci wewnętrznych unormowań, warunki życia Ruchu i jego członków.

List kardynała Feltin’a jest oficjalnym uznaniem po raz pierwszy ruchu END przez Kościół.

Dekrety Papieskiej Rady ds. Świeckich uznające Ruch za prywatne  stowarzyszenie świeckich prawa kanonicznego.

Statuty Kanoniczne Equipes Notre-Dame.

Dokumenty źródłowe

Materiały dostępne w formacie ePUB oraz PDF

Masz pytania…

 

Karta Equipes Notre-Dame

wersja ePUB​

Czym jest Ruch Equipes Norte-Dame

wersja ePUB

Konferencja o. Caffarela w Chantilly

wersja ePUB

Drugi oddech

wersja ePUB

Powołanie i misja END na początku trzeciego tysiąclecia

wersja ePUB

Przewodnik Equipes Notre-Dame (edycja 2018)

wersja ePUB

List kardynała Feltin’a

wersja ePUB

Dekret uznania END

wersja ePUB

Potwierdzenie dekretu o uznaniu END

wersja ePUB

Statuty Kanoniczne Equipes Notre-Dame

wersja ePUB

Karta Equipes Notre-Dame

wersja PDF

Czym jest Ruch Equipes Norte-Dame

wersja PDF

Konferencja o. Caffarela w Chantilly

wersja PDF

Drugi oddech

wersja PDF

Powołanie i misja END na początku trzeciego tysiąclecia

wersja PDF

Przewodnik Equipes Notre-Dame (edycja 2018)

wersja PDF

List kardynała Feltin’a

wersja PDF

Dekret uznania END

wersja PDF

Potwierdzenie dekretu o uznaniu END

wersja PDF

Statuty Kanoniczne Equipes Notre-Dame

wersja PDF