17 września w Katedrze Warszawsko-Praskiej rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny Ruchu END w Sektorze Mazowieckim B. Po powitaniu wszystkich ekip i gości przez Parę Odpowiedzialną Sektora – Beatę i Piotra Michalskich wzięliśmy udział we Mszy św. koncelebrowanej przez doradcę duchowego Sektora ks. Piotra Kluka CSMA, oraz doradcę duchowego ekipy W7B ks. Józefa Trelę. Podczas homilii zostaliśmy wprowadzeni w tematykę nowego roku formacyjnego – „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” J 15,1-8. Ks. Piotr także zaznaczył, że misja miłości nie kończy się na rodzinie lecz jest tam, gdzie Bóg nas posyła.

W trakcie Mszy św. nasz sektor powiększył się o dwie nowe ekipy – W15B oraz W16B; Kartę przyjęło 10 małżeństw. Zostały również powierzone posługi nowym parom pilotującym oraz nowej parze informacyjnej i łącznikowej. Po zakończeniu eucharystii udaliśmy się do sali kurialnej, gdzie po krótkiej przerwie na posiłek, głos znów zabrali Beata i Piotr Michalscy, którzy podsumowali pierwszy rok istnienia Sektora Mazowieckiego B. Przedstawiony został kalendarz formacyjny roku 2017/2018, a także propozycje Rekolekcji w Ruchu i cele na ten rok.

Kolejnym punktem była konferencja Katarzyny i Marka Rymszów – pary regionu 2, dotycząca życia św. Brata Alberta – świętego na nasze czasy. Marek fakty z życiorysu Brata Alberta. Kasia wspomniała o znanym obrazie „Ecce Homo”. Podsumowaniem konferencji było odniesienie wielu cech i aspektów działalności Brata Alberta do Ruchu END. To zaskakujące, ale też inspirujące, jak wiele możemy czerpać od tego świętego. Wyraźnie widzieliśmy to podczas dzielenia w ekipach mieszanych bezpośrednio po konferencji.

Spotkanie zakończył spontaniczny śpiew i modlitwa pieśnią ”Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody”, błogosławieństwo udzielone przez ks.Piotra i Magnificat.

Chwała Panu

Paulina i Grzegorz Grzęda, W10B