Pragniemy ponownie napisać kilka słów o odbytych właśnie rekolekcjach END, ale wcześniej kilka słów wstępu.

Prowadzącymi rekolekcje z ramienia Ruchu Ekip Notre Dame była para Hania i Kazimierz Breza, którzy czuwali nad techniczną i organizacyjną ich stroną, zaś prelegentem był Pan Jacek Pulikowski – wykładowca Politechniki Poznańskiej, prowadzący zajęcia na Studium Rodziny przy wydziale Teologii UAM w Poznaniu oraz kursy dla nauczycieli i kursy przedmałżeńskie – autor publikacji o tematyce rodzinnej, mąż i ojciec trójki dzieci.

Rekolekcje odbyły się w pięknie położonym zakątku Dolnego Śląska – Krzydlinie Małej – niewielkiej wsi w powiecie wołowskim. Gościnne dla nas obiekty Centrum Spotkań i Dialogu, to prowadzona przez Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy, w skrócie od swojego założyciela – Hiszpana – św. Antoniego Marię Klareta, nazywany Klaretynami.
Tym razem Ruch zaproponował nam rekolekcje pogłębiające nasze wzajemne relacje małżeńskie. Temat budowania więzi małżeńskiej jest szczególnie aktualny w dzisiejszych czasach, gdyż małżeństwo jako serce rodziny i podstawa budowania społeczeństwa w kraju o wielowiekowych tradycjach katolickich szczególnie narażone jest na umniejszanie jej znaczenia i wartości.
Uczestnikami rekolekcji były sakramentalne pary małżeńskie z całej Polski ze zróżnicowanym stażem małżeńskim, będące w ekipach, ale też ze względu na otwarty charakter rekolekcji pary z innych ruchów katolickich oraz małżeństwa nie należące do żadnych stowarzyszeń.

Tak się złożyło, że były to już nasze trzecie rekolekcje w tym roku. Pierwsze o podobnej problematyce przeżyliśmy w lutym a ich prowadzącym był Ojciec Karol Meissner. Te rekolekcje były dla nas uzupełnieniem wiedzy o relacjach małżeńskich tym cenniejszą, że płynącą z praktyki męża i ojca oraz człowieka zajmującego się poradnictwem rodzinnym i małżeńskim.

Główną część rekolekcji stanowiły wykłady dotyczące wszelakich aspektów więzi małżeńskiej, począwszy od więzi duchowej poprzez emocjonalną a zakończywszy na fizycznej, przy czym nie umniejszone zostało znaczenie żadnej z nich. W sposób bardzo przystępny myślimy, że dla każdego z małżonków, zostało przedstawione bogactwo czynników mających wpływ na codzienne relacje małżonków względem siebie, w odniesieniu do swoich dzieci oraz rodziców i teściów. Niejednokrotnie w sposób humorystyczny i z przymrużeniem oka Pan Jacek prezentował z życia wzięte zarówno trudności jak i prostotę relacji zachodzących w rodzinie.
Nade wszystko jednak cała problematyka była przedstawiona w oparciu o podstawy religii katolickiej, ale też aby uwypuklić jako wielką wartość i znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa skontrastowana z tym co przynoszą realia życia. Podkreślona też została genialność zafałszowania wartości, dających złudzenie przedstawienia ich jako płynących z zasad wiary.

Uzupełnienie stanowiły warsztaty które odbyły się z podziałem na grupy i stany (żeński i męski), pozwalające głębiej się pochylić nad refleksją na temat oczekiwań i postrzegania małżonków przez drugiego z nich jak i przez samych siebie. Dały one możliwość uwidocznienia różnic wynikających z podstawowych funkcji jakie powierzył Bóg stwarzając nas kobietami i mężczyznami.

Całość dopełniała modlitwa, Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie w duchu wspólnoty oddaliśmy owoce tych rekolekcji naszemu Panu. Posługę kapłańską podczas rekolekcji sprawował ksiądz Jacek Falkowski na co dzień pełniący posługę doradcy duchowego w jednej z ekip wrocławskich.

Podsumowując rekolekcje, odebraliśmy je tak jakby były do nas osobiście skierowane, gdyż dotykały problemów, które są aktualne w naszym małżeństwie. Jeśli zaś nawet nie były obecne, to dają wiedzę jak podejść do nich w sytuacji, gdyby się pojawiły, albo co zrobić aby nie doprowadzić do ich powstania.

Pozdrawiamy serdecznie

Justyna i Radosław Iwańcowie
Jelenia Góra