Przemówienia papieży do END

Przemówienie Papieża Franciszka, Rzym 2015

 Cieszę się, że mogę was gościć, drodzy odpowiedzialni i doradcy duchowi Equipes Notre-Dame, z okazji waszego zgromadzenia światowego. To spotkanie, które mam radość przeżywać z wami, odbywa się na kilka tygodni przed Synodem Biskupów, który zwołałem do Rzymu, aby Kościół pochylił się z największą uwagą nad tym, co przeżywają rodziny, żywotne komórki społeczeństwa i Kościoła, które, jak wiecie, czują się zagrożone we współczesnym kontekście kulturowym.

Przemówienie Jana Pawła II do Odpowiedzialnych END, Watykan 2003

Drodzy Przyjaciele,
Z radością witam Was, którzy jesteście Odpowiedzialnymi Equipes Notre-
Dame, z Waszym międzynarodowym Doradcą Duchowym O. Fleischmanem, oraz innych kapłanów, z okazji Waszego światowego spotkania w Rzymie. Dziękuję Panu i Pani de Roberty, odpowiedzialnym międzynarodowym ruchu, za ich serdeczne słowa.

Przemówienie Pawła VI do END, Rzym 1970

Drodzy synowie, drogie córki!
Na początku chcemy Wam podziękować, z całego serca, za wasze słowa wiary, za waszą nocną modlitwę w naszych intencjach, za wasze zaangażowanie w posługę powołaniową. I chcemy wyrazić naszą ogromną radość z tego, że możemy Was tutaj gościć dzisiejszego poranka i że za waszym pośrednictwem możemy się zwrócić do 20000 par z Equipes Notre-Dame, o promieniowaniu których na całym świecie, trosce o życie z Chrystusem i tkaniu z nim codziennego życia miłości małżeńskiej, właśnie nam opowiedzieliście.