Дзень сектару END  на Беларусі.

22 траўня ў парафіі Божага Цела ў Нясвіжы, адбыўся дзень сектару END на Беларусі.

Была адпраўлена святая імша ў інтэнцыі сем’яў END. Сем’і задбалі аб прыгожым афармленні літургіі.

Пасля святой імшы ксёндз Эрвін, духоўны дарадца END на Беларусі, правёў невялікую канферэнцыю, якая датычылась статуту END. Пасля была прадстаўлена новая адказная пара за сектар Беларусь – Андрэй і Людміла Шкрабы, з чым іх горача павіншавалі.

Затым у хаце сёстраў законных адбыўся святочны абед, які насіў шчыры, і сардэчны характар. Спявалі пад гітару, гутарылі, і калі прышоў час раз’язджацца стала крыху сумна, бо трэба было раз’вітвацца з сябрамі.

Адбыўшыся дзень сектару яшчэ больш зблізіў нашыя сем’і між сабою, і паслужыў штуршком, для больш плённай працы ў нашай супольнасці. Дзякуем Пану Богу.


22 maja w parafii Bożego Ciała w Nieświeżu odbył się dzień Sektora END na Białorusi.

Mszę Św. odprawiliśmy w intencji rodzin z END. Rodziny zadbały o właściwe przygotowanie liturgii.

Po Mszy Św. ksiądz Erwin, duchowy doradca END na Białorusi, wygłosił krótką konferencję poświęconą dokumentom statutowym END. Następnie przedstawił nową Parę Odpowiedzialną za Sektor Białoruś – Andrzeja i Ludmiłę Szkraba, który odebrali gorące gratulacje. Następnie w domu sióstr zakonnych zjedliśmy świąteczny obiad, który przebiegał w atmosferze serdeczności i szczerości. Śpiewaliśmy przy gitarze, rozmawialiśmy, a kiedy nadeszła godzina rozstania, wszystkim było smutno, bo trzeba było rozstać się z przyjaciółmi.

Dzień Sektora jeszcze bardziej zbliżył nasze rodziny do siebie i był bodźcem do owocnej pracy dla dobra naszej społeczności.

Dziękujemy Panu Bogu.

Galeria zdjęć