W dniu 3 lutego 2024 w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Werbistów w Chludowie pod Poznaniem odbył się Dzień Skupienia na zakończenie pilotażu nowej ekipy z Sektora Wielkopolska C. Dzień skupienia organizowała Para Pilotująca Renata i Andrzej Kryczka, którzy przez ponad rok prowadzili pilotaż 6 małżeństw. W spotkaniu brały udział 4 pilotowane małżeństwa: Mariola i Szymon, Marta i Maciej, Magda i Jarek,  Roma i Łukasz oraz doradca duchowy ekipy ks. Dariusz Mazur. Dwa małżeństwa Hanna i Adam oraz Michalina i Tomasz z powodu choroby niestety w ostatniej chwili musiały zrezygnować z udziału w spotkaniu. W pierwszej części dnia skupienia brała również udział Para Łącznikowa nowej ekipy – Asia i Krzysztof Rudniccy oraz Kasia i Mirek Stolarkowie – Para Odpowiedzialna Sektora Wielkopolska C.

Dzień skupienia rozpoczął się od Mszy Św. odprawionej przez ks. Darka. W czasie wygłoszonego kazania ks. Darek nawiązując do Ewangelii z dnia mówił o życiu Słowem Bożym, o pustyni,  głodzie Słowa i stylu życia Słowem Bożym.

Po Mszy Św. miało miejsce przywitanie i zapoznanie się wszystkich uczestników, przeprowadzone w bardzo oryginalny sposób, tzn. organizatorzy Renata i Andrzej wyznaczyli wszystkim zadanie zbudowania makiety swojego domowego ogniska, a potem opowiedzenia o tym. Wszyscy niezwłocznie przystąpili do pracy, a po trudach budowy z radością prezentowali swoje wspólnoty rodzinne. Po prezentacji w ramach dalszego pobudzenia umysłu zostaliśmy zaproszeni do Tańca Hebrajskiego.

Po przerwie na kawę i pyszne ciasto oglądaliśmy film „Henri Caffarel, Ktoś u naszego boku…” W filmie mogliśmy zobaczyć archiwalne zdjęcia i fragmenty filmów z udziałem ojca Caffarela oraz posłuchać słów ojca Caffarela oraz świadectw małżeństw, które miały szczęście poznać go osobiście. Ten film jest poruszającym świadectwem głębokiej wiary o. Caffarela, zaufania do Boga i gotowości udzielania odważnej odpowiedzi na znaki czasu w jakich o. Caffarel żył. Duże wrażenie na nas zrobiły wypowiedzi małżeństw występujących w filmie na temat poruszenia, szoku jaki w Kościele wywołało opublikowanie przez papieża Pawła VI encykliki Humanae vitae i jaka dyskusja toczyła się wtedy również w kręgach END na temat złagodzenia, uproszczenia czy zniesienia wymagań, „bo to już jest zbyt skomplikowane”. Ojciec Caffarel powiedział wtedy: zawsze gdy w Kościele są trudności, kryzysy to przezwycięża się je przez zdwojenie wymagań. Polecamy wszystkim członkom Ruchu END obejrzenie tego filmu.

Po filmie Para Odpowiedzialna za Sektor C miała prezentację pt. „Ekipa częścią większej wspólnoty”, w której została przedstawiona struktura Ruchu od sektora przez region, super region, aż po międzynarodową ekipę odpowiedzialną ERI. Staraliśmy się pokazać, że ekipa jest częścią dużej wspólnoty małżeństw i powinna być otwarta na czerpanie z tej wspólnoty, a także na wnoszenie do wspólnoty poprzez dar z siebie dla innych. Przedstawiliśmy również informacje o spotkaniach realizowanych w sektorze,  pielgrzymce regionu i rekolekcjach.

Kolejnym punktem spotkania było świadectwo Pary Łącznikowej Asi i Krzysztofa, którzy pięknie opowiedzieli o tym jak zmieniło się ich życie od czasu wstąpienia do ruchu, jak coraz bardziej otwierali się na siebie i zmieniała się ich optyka ze skupienia na dzieciach na skupienie na żonie, mężu i relacji z Bogiem. Jak mówili Asia z Krzysztofem okazało się, że przy takim ustawieniu „priorytetów” zyskali wszyscy, dzieci czują się bezpieczniej i wszyscy są bardziej szczęśliwi.

Po smacznym obiedzie Para Łącznikowa i my pożegnaliśmy się z uczestnikami spotkania, a pozostałe małżeństwa miały 1,5 godziny na „zasiądźmy razem” w obecności Pana. Kolejnymi punktami spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie ekipy pilotowanej.

Ufamy, że ten dzień był dobrym podsumowaniem pilotażu i utwierdził pilotowane małżeństwa w podjętej decyzji o przyjęciu Karty END i utworzeniu ekipy Dąbrówka 2.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ks. Darkowi, Parze Łącznikowej Asi i Krzysztofowi za zaangażowanie.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pary Pilotującej Renaty i Andrzeja Kryczka za ogromne zaangażowanie, oryginalne pomysły i troskę o powierzone im małżeństwa.

W naszych modlitwach powierzamy Panu pilotowane małżeństwa, prosząc o Boże Błogosławieństwo i owocny wzrost w Ruchu END. Szczególnie też powierzamy Matce Bożej trójkę dzieci, która w najbliższym tygodniach przyjdzie na świat w tej ekipie, prosząc o szczęśliwe rozwiązanie.

Chwała Panu.

Kasia i Mirek Stolarkowie