Ekipy łaską pełne!

Pod tym hasłem odbyła się tegoroczna pielgrzymka Regionu 3. Dokładnie 27 maja 2023 roku Ekipy
Sektorów Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego spotkały się na Górze Świętej Anny, by wspólnie
modlić się, porozmawiać i zacieśnić więzy. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty przez
modlitwę śpiew, następnie mogliśmy wsłuchać się w historię i znaczenie miejsca, w którym mieliśmy
okazję przebywać. Po tym nadszedł moment na rozmowę o. Jozuego Szymańskiego OFM z parą
Super-Regionu Heleną i Pawłem Kukołowiczami. Wywiad był opowieścią o ich relacji, o dojrzewaniu i
podążaniu za Bogiem w małżeństwie, a także o ruchu END w ich życiu. Helena i Paweł w tym roku
kończą posługę pary odpowiedzialnej za Super-Region, o czym wspominali też podczas wywiadu.
Następnie wysłuchaliśmy świadectw doradcy duchowego o. Augustyna oraz małżeństwa należącego
do Ekip – Bernadetty i Krzysztofa

W trakcie części formacyjnej nie mogło zabraknąć spotkania w grupach mieszanych. Mogliśmy
wówczas bliżej się poznać i ubogacić się innym, świeżym spojrzeniem małżeństw z innych Sektorów.
Zaproponowany temat dotyczył sytuacji/zjawisk, które mogą w Ekipach utrudniać przepływ łaski oraz
odczytywania woli Bożej i podążania za nią (rozważania na podstawie tekstu o. Henri Caffarela).
Przedłużeniem tych rozmów była chwila spędzona na kawie i poczęstunku przygotowanym przez
uczestników spotkania.

Ważnym elementem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył gospodarz miejsca. Po mszy
nastąpiło przekazanie posług par odpowiedzialnych w Sektorach Śląskim i Dolnośląskim oraz pary
Regionu 3. Przyjęli je odpowiednio Kinga i Jarosław Wesołowscy, Magdalena i Dariusz Pachuccy oraz
Aurelia i Andrzej Olesiowie. Do naszej wspólnoty dołączyło kilka małżeństw, które przyjęły Kartę.
Szczególnie wszystkim tym „nowym” parom życzymy Bożego błogosławieństwa!