W dniach 29.11 do 01.12 odbyły się dni skupienia dla par kończących pilotaż z terenu trójmiasta. Udział wzięło 16 par, które w niedzielę na uroczystej mszy św. przyjęły Kartę END. W tej doniosłej dla trójmiasta uroczystości wzięli udział Helenka i Paweł Kukołowiczowie – Para Super Regionu Polska-Europa Centralna, Honoratka i Sławek Pakułowie Para Regionu I oraz pary, które pilotowały przyjmujących Kartę Hania i Kazik Brezowie, Magda i Olek Neyman i Hania i Zdziś Perlik. W trakcie dni skupienia konferencje na temat modlitwy małżeńskiej i osobistej wygłosił ks. Adam Ceynowa. Konferencje wygłosili też Honoratka i Sławek Pakułowie na temat Jednego z ważnych punktów wysiłku – Obowiązku zasiadania oraz Helenka i Paweł Kukołowiczowie na temat Karta END, Kierunki życia-filary Ruchu END.  Nad całością czuwał Ks Michał Gutkowski, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie Domu rekolekcyjnego o.Jezuitów w Gdyni oraz pomoc w organizacji dni skupienia..

Cieszymy się bardzo że w trójmieście powstały kolejne ekipy, które będą oddziaływały na trójmiejskie środowisko dając świadectwo wiary na tym terenie.

HZ Perlik