10 października 2015r., we Włocławku, podczas formacyjnego spotkania dla doradców życia rodzinnego z całej diecezji włocławskiej przybliżyliśmy historię powstania Equipes Notre-Dame i przedstawiliśmy świadectwo o życiu duchowością małżeńską Ruchu. W naszej prezentacji uczestniczyło około 50 doradców życia rodzinnego. Większość z nich wykazała duże zainteresowanie, okazane nam przez swoją życzliwość i podziękowanie.

Spotkanie rozpoczęte zostało Mszą św. w kaplicy domu generalnego sióstr Wspólnej Pracy. Celebransem był diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Artur Krzyżanowski, proboszcz parafii bł. Jerzego Matulewicza w Koninie. Po Eucharystii, w sali Centrum Służby Rodzinie we Włocławku, odbyła się część informacyjno- formacyjna, która rozpoczęła się przyjęciem do grona doradców życia rodzinnego czterech nowych osób. Po czym nastąpiła prezentacja Ruchu Equipes Notre-Dame. Następnym punktem był wykład p. Wiesława Gajewskiego przybliżający “cechy rodziny”, począwszy od rodziny pierwotnej. W dalszej części wykładu p. Wiesław pochylił się nad procesem kształtowania się pojęcia małżeństwa jako sakramentu w teologii i nauczaniu Kościoła. Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Pani Małgorzaty Bojarskiej, która jest diecezjalną doradczynią życia rodzinnego. Przedstawiła ona organizację pracy DR w 2016 roku, a także szczegółowo  omówiła i zaprezentowała nowe plansze edukacyjne INER do nauki metodą prof. dr. med. Josefa Rötzera z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa pt. „Objawowo-termiczna metoda rozpoznawania płodności”.

Renata i Tomasz Matczak

para odpowiedzialna Sektora Kujawskiego