Drodzy Małżonkowie i Drodzy Kapłani, Doradcy Duchowi,

w tę jedyną w swoim rodzaju Betlejemską Noc, zgromadziliśmy się z naszymi rodzinami i wspólnotami przy wigilijnym stole, by pozwolić rodzącemu się wciąż na nowo Jezusowi rozjaśnić wszelkie ciemności naszych serc. Niech to się stanie! Niech Boża Dziecina przychodzi do naszych małżeńskich i kapłańskich relacji ze swą pokorą i cichością i uzdalnia do pełnego przebaczenia – wymiernego znaku miłości. Pozwólmy ogarnąć się temu jaśniejącemu Światłu! Pozwólmy, aby moc Jego łaski przemieniała nasze rodziny i wspólnoty.

Kochani, życzymy Wam z całego serca, abyśmy nauczyli się czerpać jak najwięcej łask płynących z Sakramentów Małżeństwa i Kapłaństwa, a także z charyzmatu Ruchu Equipes Notre-Dame! Uczmy się na co dzień doceniać skarb, jaki Bóg powierzył w nasze ręce, abyśmy stawali się apostołami Bożego Narodzenia dla siebie nawzajem, ale również dla innych małżeństw i kapłanów, do których jesteśmy posyłani.

Niech czas Świąt napełnia nasze serca optymizmem i nadzieją, bo to w Betlejem zaczyna się historia naszego zbawienia!