Hasło roku formacyjnego 2017/2018 stanowią słowa z Ewangelii św. Jana, które kieruje Pan Jezus do swoich uczniów podczas mowy pożegnalnej. Dając im wcześniej różne wskazówki, ukazując Siebie jako prawdziwą Drogę, Prawdę i Życie, Jezus mówi, że tej Drogi nie są w stanie pokonać sami. Muszą trwać w Chrystusie tak, jak winna latorośl trwa w krzewie winnym. Nie wystarczy być blisko. Niezbędne jest aby byli z Nim złączeni. Aby zaś mogli przynosić owoc będą oczyszczani przez trudne doświadczenia i cierpienie. Trzy lata byli w Jego szkole, byli świadkami Jego cudów, słuchali Jego słów, byli przygotowywani przez swojego Mistrza do szczególnej misji. Teraz są prawie gotowi, a rychłe napełnienie ich Duchem Świętym sprawi, że pójdą w świat w Jego imię, aby głosić Dobrą Nowinę. Jednak aby spełnić to zadanie nie wolno im zapomnieć, że bez Niego nic nie mogą uczynić.

Ekipy Notre – Dame oferują małżeństwom drogę formacji, mającą je zaprowadzić do świętości. Małżeństwa są zaproszone na spotkanie z Chrystusem, aby bardziej Go kochać i lepiej Mu służyć. Od czasu przystąpienia do Ekip stajemy się uczniami w szkole Chrystusa. Nasza formacja to szkoła, w której uczymy się odkrywać wolę Boga względem naszych małżeństw, uczymy się coraz bardziej kochać. W tej to szkole odkrywamy bogactwo sakramentu Małżeństwa i dojrzewamy do wypełnienia misji bycia dobrymi małżonkami i rodzicami. Nasza misja nie kończy się tylko w rodzinie, ale wszędzie tam gdzie Bóg nas posyła mamy głosić słowem i świadectwem życia piękno miłości małżeńskiej i wielkość Sakramentu Małżeństwa. To piękna misja miłości do której Bóg nas powołuje. Jezus nas posyła, aby nasza miłość małżeńska przemieniała świat, aby ludzie – patrząc na nas – mówili jak w czasach pierwszych chrześcijan: popatrzcie, jak oni się miłują, aby przez nasze świadectwo świat, odwracający się od Boga, uwierzył w Miłość, która wszystko zwycięża, a którą jest sam Bóg. Aby wypełnić Jego misję, musimy być z Nim złączeni. Złączeni przede wszystkim przez częsty udział w sakramentach. Jednak aby trwać w Chrystusie istotne jest położenie szczególnego nacisku na wysiłek Słuchanie Słowa Bożego. Wypełniając nasze powołanie do małżeństwa, które jest misją miłości, nie zapominajmy o słowach Jezusa: Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Pozdrawiamy i łączymy się z Wami w modlitwie Magnificat

Lucyna i Krzysztof Wysoccy