Z wielką przyjemnością uczestniczyliśmy w I Krajowym Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny, które odbyło się w dniach 19-20 czerwca br. w Gnieźnie w ramach uroczystości 600–lecia prymasostwa w Polsce. Skład komitetu organizacyjnego to: abp Wojciech Polak – Prymas Polski, bp Jan Wątroba – Przewodniczący Rady ds. Rodziny, ks. dr Przemysław Drąg – Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i ks. dr hab. Franciszek Jabłoński – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Do uczestnictwa w Forum zostali zaproszeni Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń małżeńskich i rodzinnych obecnych w życiu Kościoła w Polsce, a także kapłani i siostry zakonne pracujące z małżeństwami oraz z narzeczonymi w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Słowo wprowadzające abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski ustawiło wysoko poprzeczkę, a wykład ks. prof. Tadeusza Guza „Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny” wysłuchany w ciszy i skupieniu sprawił, że poczuliśmy wagę tego spotkania. Nie dane nam było ochłonąć po przepięknym wykładzie, gdyż ks. dr Przemysław Kwiatkowski rozpoczął prezentację „Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje „Amoris Laetitia”. Obrazy i słowa uzupełniały się i pełne były treści. Nawet nie zauważyliśmy jak zegar wskazał południe i ks. biskup zaprosił do modlitwy Anioł Pański. Kolejne minuty wypełniło zatroskanie o formę i treść pomocy niesionej przez małżonków małżonkom oraz jakość posługi kapłańskiej – dr hab. Mieczysław Guzewicz stawiał pytanie „Czego potrzebuje polska rodzina?”.

Nie mogło zabraknąć mszy św. w pięknej katedrze gnieźnieńskiej. Kapłani i biskupi diecezji pod przewodnictwem kardynała Kevina Josepha Farrella Prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia sprawowali Eucharystię. Piękna oprawa liturgii czyniła podniosłym to wydarzenie. Wieczorem wysłuchaliśmy koncertu kwartetu smyczkowego Pro arte, po którym nastał czas rozmów, wymiany uwag pomiędzy uczestnikami Forum. Jeszcze przed północą udaliśmy się na spoczynek, by następnego dnia  pełni sił i z zaangażowaniem włączyć się w spotkania panelowe. Zanim to jednak nastąpiło kardynał Kevin Joseph Farrell w swojej konferencji poruszył „Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – Amoris laetitia”. Słuchaliśmy uważnie, były pytania i uwagi do usłyszanego słowa. Chwilka na kawę i panele: pierwszy „Przygotowanie małżeństw, rodzin, księży do formacji młodych osób na drodze do małżeństwa”, drugi to: „Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu duchowego”, a trzeci panel to: „Rozeznawanie i towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku”. Razem z Bernadetą uczestniczyliśmy w panelu pierwszym. Wprowadzający w dyskusję pokazali techniczne i organizacyjne sprawy związane z pracą z młodym człowiekiem. Zwrócili uwagę, że istniejące dzisiaj programy za 3 – 5 lat będą musiały być nowymi. Wejdzie nowe pokolenie dzisiejszego gimnazjum, które będzie potrzebowało nowego programu i stylu pracy. To wyzwanie dla piszących te programy, dla socjologów opisujących to pokolenie i jego potrzeby. W wypowiedziach doradców życia rodzinnego i kapłanów przejawiała się troska o jakość swojego warsztatu, by sprostać wyzwaniom młodego pokolenia, a jednocześnie by nie zagubić Chrystusa, by podprowadzać młodego człowieka do wiary w Jezusa, by nie zagubiła się świadomość przyjmowanego sakramentu, a także byśmy sami byli żywymi świadkami życia sakramentem. Wiele pytań czy wręcz zagadnień pozostało bez odpowiedzi z braku czasu. Tak było w każdym panelu. Kończyliśmy I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny z postanowieniem o konieczności kolejnych spotkań, powołania zespołu roboczego, by materiał zebrany w czasie dyskusji podlegał dalszej obróbce, byśmy potrafili lepiej służyć. Niebawem pojawi się przesłanie I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

                                                                                                                                                              Bernadeta i Piotr Dylowie