W sobotę, 18 września, spotkaliśmy się w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego na oficjalnym rozpoczęciu roku formacyjnego. Również tego dnia swoją sesję miały pary odpowiedzialne i łącznikowe. Jedno małżeństwo przyjęło Kartę END. 

Spotkanie zaczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej celebrowanej przez ks. Artura Więsika, doradcę duchowego ekipy W2A. W trakcie Eucharystii podkreślał, że ekipy to „Boża śmietanka”. 

Po Mszy jedno małżeństwo przyjęło Kartę END po indywidualnym pilotażu, a także jedno dołączyło do grona par łącznikowych. 

W dolnym kościele para sektora przekazała przybyłym ekipowiczom niezbędne informacje na ten rok formacyjny, przedstawiła rozliczenie finansowe sektora i sytuację małżeństw END-owych w Syrii. 

Wysłuchaliśmy również konferencji pt. „Jezu, ufam sobie?” księdza Przemysława Krawca, doradcy duchowego ekipy W7A, który m.in. mówił o braniu odpowiedzialności za swoje decyzje, ale także zawierzaniu spraw Bogu. Temat ten rozważaliśmy także w grupach dzielenia. Bardzo cenna była różnorodność wiekowa ekipowiczów i ich doświadczenia życiowe. 

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć czasu na wspólny posiłek oraz tak potrzebną nam wszystkim integrację. Dzięki takim spotkaniom czujemy potężną moc działania Ducha Świętego i jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestniczącym w spotkaniu małżeństwom za ich serdeczność, ciepło oraz wszelkie refleksje dotyczące obecności w Ruchu. 

Warto dodać, że przed oficjalnym rozpoczęciem roku odbyła się sesja par odpowiedzialnych i łącznikowych. Odmówiliśmy wspólnie modlitwę brewiarzową. Wysłuchaliśmy również ważnych wskazówek, co do odpowiedzialności za swoje ekipy oraz wymienialiśmy się różnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z naszymi nowymi parami łącznikowymi. 

Następne sektorowe spotkanie to Święto Karty, które odbędzie się 11 grudnia. Do zobaczenia! 

Sylwia i Zbigniew Praweccy/ W19A