W niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia br., małżonkowie tworzący ekipy Sektora Śląskiego oraz małżeństwa przeżywające pilotaż wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczyły we wspólnym kolędowaniu. Wydarzenie odbyło się w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią przeżywaną wraz z wspólnotą parafialną. Bezpośrednio po niej wszyscy zgromadzeni, prowadzeni przez muzyków – instrumentalistów i chórzystów – członków Ruchu oraz ich rodziny i przyjaciół, uwielbiali Nowonarodzonego Pana śpiewem kolęd i pastorałek. Kolędowanie to było czasem radosnego budowania wspólnoty – modlitwą, śpiewem, grą instrumentów i radosną obecnością wszystkich. Było także świadectwem małżonków END wobec licznie zgromadzonej wspólnoty parafialnej, w której Ekipy nie są jeszcze obecne. Wydarzenie to spotkało się z niezwykle ciepłem przyjęciem, a ekipy Sektora Śląskiego zostały zaproszone do kolędowania w przyszłym roku. Potwierdzeniem życzliwej otwartości na małżonków Ruchu było wpisanie ich obecności w oficjalny, archidiecezjalny harmonogram Adoracji przy Żłobku, przygotowywany rokrocznie przez oo. Franciszkanów dla wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i spotkań stanowych Metropolii Górnośląskiej.

Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy,a podyktowany wieloma względami. Bazylika oo. Franciszkanów jest świątynią nie tylko na Śląsku znaną z olbrzymiej i pięknej stajenki betlejemskiej zbudowanej w prezbiterium. Dodatkową atrakcją – zwłaszcza dla najmłodszych uczestników wydarzenia – są przygotowywane rokrocznie stajenki: ruchoma, z figurami postaci znanymi nie tylko z betlejemskiej groty, ale także z najważniejszych wydarzeń historii Kościoła i Polski oraz żywa, w której Świętej Rodzinie towarzyszą żywe zwierzęta.