Kończy się rok formacyjny, którego hasłem były słowa:
Odważyć się żyć Ewangelią. Mieliśmy w czasie tego roku okazję do zastanowienia się jaka jest nasza postawa jako chrześcijan i chrześcijańskich małżonków , czy na co dzień żyjemy Ewangelią i jak ją możemy głosić.

Małżeństwa ekip Sektora Wielkopolskiego dziękowały Bogu za wszystkie jego dary i natchnienia Ducha Świętego w czasie Eucharystii na zakończenie roku formacyjnego sprawowanej w dniu 17 czerwca w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu k/Poznania. Koncelebrowali ją doradca duchowy ekipy sektora ks.Grzegorz Kałdowski i ks.proboszcz Grzegorz Gałkowski. Po mszy świętej był czas na agapę, zajęcia sportowe i rozmowy, a nasze dzieci bawiły się pod opieką harcerek.Bardzo dziękujemy ekipie Zosi i Mietka Maćkowiaków oraz ekipie Halinki i Roberta Buda za posługę w czasie Eucharystii, przygotowanie pysznego poczęstunku. Dziękujemy również małżonkom grającym na instrumentach i śpiewającym, za przygotowanie i prowadzenie śpiewów oraz wszystkim, którzy z różnych stron przybyli na zakończenie roku formacyjnego.
Honorata i Sławek

Galeria zdjęć