Крик душі… неспокій, відчай… хресна дорога нашого народу… Така цьогоріч весна, з ранку 24 лютого… Не можна сказати, що ми були готові до цього, але глибоко в серці сиділа та тривожна нота з 2014року, що не давала вдихнути життя наповні груди.
Як нам, християнам? Війна внесла свої корективи… тихий родинний вечір раніше – тепер сповнений страху нічних обстрілів  та ранкових новин. Ми по-новому вчимося довіряти Йому… Ми зрозуміли, що лише Господь може закрити над нами Небо! Лише Він один прийме наш біль і турботи!
Ми набагато більше молимось, це правда. Дякуємо за кожну хвилину цього життя, бо смерть поруч… Ми змінились, стали доросліші за цей важкий період. Щодня вчимося не впадати у відчай, адже Він бачить усе… І ми знаєм, що прийде Світле Воскресіння. Ця Хресна Дорога – за людей усього світу, але тільки нам треба її пройти… як Ісус. І Бог дає надзвичайну мужність та витримку. Своєю любов’ю Він робить нас кращими, досконалими… Залишилось вистраждати своє право на життя, на мир та спокій на рідній землі.
Молитва людей усього світу робить нас сильнішими, бо Бог постійно скеровує у потрібне русло. Дякуємо тобі, Боже, що можемо страждати з Тобою, прийде час і ми радітимемо Разом! Довіряємо тобі наші життя та нашу Батьківщину! Важко, але ми з Тобою… В цьому і є Любов…   (Юлія і Валентин Їжаківські , 2 екіпа Чернівці Вінницька обл.)

Krzyk duszy… niepokój, rozpacz… droga krzyżowa naszego ludu… Taka tegoroczna wiosna, ranek 24 lutego… Nie można powiedzieć, że byliśmy na to gotowi, ale niepokojąca nuta z 2014 roku tkwiła głęboko w sercu, która nie pozwalała tchnąć pełnią życia. 

Jak nam chrześcijanam? Wojna dokonała zmian…. Spokojny wieczór rodzinny – teraz pełen strachu przed nocnymi ostrzałami i porannymi wiadomościami. Uczymy się ufać Bogu w nowy sposób… Zrozumieliśmy, że tylko Pan może zamknąć Niebo nad nami! Tylko On zaakceptuje nasz ból i zmartwienia!Dużo więcej się modlimy, to prawda. Dziękujemy za każdą minutę tego życia, bo śmierć jest blisko… Zmieniliśmy się, staliśmy się dorosłymi w tym trudnym okresie. Codziennie uczymy się nie rozpaczać, bo On wszystko widzi… I wiemy, że nadejdzie Światło Zmartwychwstania. Ta Droga Krzyżowa jest dla ludzi na całym świecie, ale my po prostu musimy przez nią przejść… jak Jezus. A Bóg daje niezwykłą odwagę i wytrzymałość. Swoją miłością czyni nas lepszymi, doskonałymi… Musimy wycierpieć nasze prawo do życia, pokoju i spokoju na naszej ojczyźnie.Modlitwy ludzi na całym świecie czynią nas silniejszymi, ponieważ Bóg nieustannie prowadzi nas we właściwym kierunku. Dziękujemy Ci Boże, że możemy cierpieć z Tobą, nadejdzie czas i będziemy się razem radować! Powierzamy Ci nasze życie i naszą Ojczyznę! Trudno, ale jesteśmy z Tobą… To jest Miłość…

(Julia i Valentyn Izakiwski , 2 ekipa Czerniowce )