W Ośrodku Rekolekcyjnym OO.Karmelitów w Rzymie, w dniach od 20 do 24 stycznia 2009 roku, odbyło się Międzynarodowe Kolegium Equipes Notre Dame, zaś od 24 do 29 stycznia II Międzynarodowe Spotkanie Par Odpowiedzialnych Regionów.

Myślą przewodnią Kolegium były słowa Jezusa ze spotkania z Samarytanką: “Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z Tobą mówię” / J 4,26 /. Była to kontynuacja rozważań z dwóch poprzednich Kolegium.

Każdy dzień był wypełniony modlitwą, konferencjami, świadectwami oraz dzieleniem się naszym życiem i zaangażowaniem w END. Był to czas bardzo intensywnej pracy, który pomógł wszystkim Parom Odpowiedzialnym lepiej zrozumieć sens swojej służby w Ruchu END oraz podjąć odpowiednie decyzje co do przyszłości Ruchu.

II Międzynarodowe Spotkanie zgromadziło Pary Odpowiedzialne Regionów z wszystkich stron świata. Uroczystej Eucharystii inaugurującej to Spotkanie przewodniczył delegat Ojca Świętego Benedykta XVI – Kardynał Tarcisio Bertone.
Hasłem przewodnim wystąpień i rozważań były słowa Jezusa z Ewangeli św. Łukasza 22,27: “Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy”.

Bogactwo wszystkich konferencji, wystąpień i spotkań w międzynarodowych grupach pozwoliło wszystkim jeszcze głębiej zachwycić się charyzmatem Ruchu END oraz jego Założycielem O. H. Caffarelem.
Sakrament małżeństwa jak zwykle był mocno podkreślony we wszystkich punktach programu. Na szczególną uwagę zasługiwały modlitwy i Eucharystie przygotowywane przez poszczególne kraje, ukazujące bogactwo ich kultury a adoracja nocna Najświętszego Sakramentu była wyjątkowym czasem na osobistą refleksję i modlitwę.

Wielkim przeżyciem dla wszystkich, był udział w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Tegoroczne Spotkanie było realizacją życzenia O. H. Caffarela – odkryć, jaka jest wola Boża dla Ruchu END i jego misji, uwzględniając wierność łasce i jego początkom w zrozumieniu znaków czasu.

Galeria zdjęć