W dniach 27-29.11.2009 odbyły się rekolekcje Modlitwa w ciszy ; w Żdżarach koło Rawy Mazowieckiej.
W swoim ośrodku rekolekcyjnym przyjęły nas, już po raz kolejny, Siostry Nazaretanki, którym za otwartość, serdeczność i gościnność składamy gorące Bóg zapłać!!

Te inne niż zwykle rekolekcje były czasem wyciszenia się, czasem modlitwy i medytacji oraz walki z naszym GADULSTWEM.

Całkowite wyciszenie podczas rekolekcji było dla nas nowym doświadczeniem. Nawet posiłki trwały w ciszy przy muzyce poważnej.

W skupieniu słuchaliśmy ciekawych konferencji Księdza Piotra Ostańskiego na temat modlitwy, Słowa Bożego, Mszy Świętej. Bardzo dużo czasu spędziliśmy w kaplicy adorując Najświętszy Sakrament! Był to cudowny, święty czas, my i Nasz Pan!

Można wtedy spojrzeć na swe życie z innej, Bożej perspektywy; uporządkować swoje sprawy, swoją codzienność od tej najważniejszej strony, strony duchowej!

Wielką radością jest fakt, że zachęceni przez Księdza Piotra, prawie wszyscy uczestnicy rekolekcji podjęli się dzieła przeczytania w ciągu roku całej Biblii, na co każdy otrzymał specjalne błogosławieństwo!

Iza i Andrzej

Galeria zdjęć