CAM_2016.JPGIm większa miłość do Boga, tym bardziej wzrasta miłość do bliźniego.

25 marca 2012 r. odbyło się spotkanie ekipy nr 2 z Nieświeża. Rozpoczęliśmy modlitwą; była też modlitwa w intencjach osobistych. Rozważaliśmy kwestię przykazania miłości, świadczenie o nim w naszym środowisku. Była to okazja do omówienia z rodzinami problemu wzrastania w wierze. Wysłuchaliśmy też słów ks. Adama o budowaniu relacji w domu i w pracy.
Jesteśmy przekonani, że nie ma nic ważniejszego, niż przykazanie miłości Boga, które przemienia się w miłość do człowieka. Nie da się rozdzielić tych dwóch miłości, jak nie da się rozdzielić drzewa od liści. Im większa miłość do Boga, tym bardziej wzrasta miłość do bliźniego; im większa miłość do ludzi, których spotykamy na co dzień, naszych braci i sióstr, tym bardziej wzrasta i pogłębia się miłość do Boga.

Dziękujemy Bogu za nasze spotkanie, za nasze rodziny i kapłanów, którzy pracują z nami.ЧАРГОВАЯ СУСТРЭЧА СУПОЛКІ №2 НЯСВІЖА

Чым большая любоў да Бога, тым больш узрастае любоў да бліжняга.

25 сакавіка 2012 года адбылася чарговая сустрэча сужэнстваў Экіпы №2. Пачалася сустрэча з малітвы. Мела месца і малітва ў асабістых інтэнцыях. Былі разгледжаны пытанні запаведзі любові, яе сведчанні ў нашым асяроддзі. Таксама была магчымасць выказацца сем’ям у адносінах узрастання веры. Мелі месца змястоўныя словы ксяндза Адама наконт будавання адносін дома, на працы.
Мы перакананы, што няма больш нічога важнага, чым адзіная запаведзь любові, любові да Бога, якая пераходзіць у любоў да чалавека. Нельга раздзяліць гэтыя дзве любові, як нельга аддзяліць дрэва ад лістоў. Чым большая любоў да Бога, тым больш узрастае любоў да бліжняга; чым большая любоў да чалавецтва, якое прадстаўлена братамі і сёстрамі, якіх сустракаем кожны дзень, тым больш узрастае i паглыбляецца любоў да Бога.
Дзякуем Богу за сустрэчу, за нашыя сем’і і ксяндзоў, якія з намі працуюць.

Galeria zdjęć