„ Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” J 15,4
W dniu 6 maja 2012 r. parafii p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie nowa ekipa przyjęła Kartę END. Podczas Mszy św. o godz. 10 .15 w obecności parafian i przybyłych małżeństw naszego Ruchu 5 małżeństw uroczyście przyrzekło wypełniać zadania , które będą pomocą w ich drodze dążenia do świętości. Eucharystię koncelebrowali ks. proboszcz Tomasz Górny i ks. Dariusz Piasecki. Ks.Dariusz wygłosił kazanie pięknie nawiązujące do niedzielnego czytania z Pisma Świętego i do tego ważnego wydarzenia . Przekazane słowa były umocnieniem i nauczaniem dla małżonków wstępujących do naszego ruchu, dla tych, którzy są w ekipach i dla wszystkich zgromadzonych. Przed rozpoczęciem Mszy św. para odpowiedzialna Sektora Wielkopolskiego Honorata i Sławek Pakułowie przybliżyła międzychodzkim parafianom charyzmat ruchu END. Po zakończeniu Mszy św. zgromadziliśmy się na agapie przygotowanej przez nową ekipę. Była to okazja do wzajemnego poznania się i podziękowań. Para odpowiedzialna nowej ekipy podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie ekipy, a szczególnie parze pilotującej Lucynie i Krzysztofowi Wysockim, którzy przez dwa lata ich przygotowywali . Opiekunem duchowym ekipy jest ks. Dariusz Piasecki , zawsze z wielką serdecznością i duchowym wsparciem służy małżeństwom.
Jako ekipa „międzychodzka” z sąsiedniej parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi uczestniczyliśmy w tym ważnym wydarzeniu . Jest dla nas szczególną radością, że tak blisko nas nowe małżeństwa również wybrały ruch duchowości małżeńskiej. Okazją do kolejnego wspólnego spotkania była Adoracja Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie Nowenny przed X Ogólnopolską Pielgrzymką END do Lichenia.
Małżonkom Marii i Piotrowi, Eli i Pawłowi, Ani i Sebastianowi, Małgosi i Robertowi, Basi i Adamowi życzymy , aby podjęte postanowienia pomagały zawsze trwać w Chrystusie, a Chrystus niech trwa w Waszych sercach na wieki.
Chwała Panu!
Elżbieta i Andrzej

Galeria zdjęć