Ikona Ruchu ENDKochani małżonkowie tworzący ekipy w Sektorze Śląskim. Przełom września i października to czas pierwszych spotkań w ekipach, a także udział par odpowiedzialnych w dniu skupienia – czasie modlitwy i formacji, jakże potrzebnym dla budowania wspólnoty ekip. To czas refleksji nad sprawowaniem posługi pary odpowiedzialnej ekipy, refleksji nad misją wam powierzoną,czas pogłębienia świadomości, że wasze „tak” dla pełnienia posługi otwiera źródło Bożej łaski niezbędnej do wypełnienia togo zadania.Wasza „odpowiedzialność za kogoś i przed kimś” towarzyszyć wam będzie przez cały okres trwania powierzonej wam posługi.

Dziękujemy tą drogą za aktywny udział par odpowiedzialnych w dniach skupienia zorganizowanych w Krakowie, Wrocławiu i Rybniku.

Dziękujemy również kapłanom – doradcom duchowym naszych ekip za udział w spotkaniach kapłańskich jako dopełnienie dnia skupienia par odpowiedzialnych. Były to budujące spotkania pełne troski o dobro małżonków i rozwój ruchu Equipes Notre – Dame. Ufamy, że te i kolejne spotkania przyczynią się do pełniejszego odczytywania charyzmatu ruchu w odniesieniu do połączenia naszych sakramentów – małżeńskiego i kapłańskiego w służbie małżeństwom.

Bernadka i Piotr
Para Odpowiedzialna za Sektor Śląski