Lai Jēzus iemājo mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu darba vietās un visur, kur vien iesim!
Lai Dieva mīlestība, miers un Vina Valstība ir ar mums!

Dainis un Baiba Stikuti
Dievmātes komandu Latvijā saiknes pāris

Niech Jezus zamieszka w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy i gdziekolwiek pójdziemy!
Niech miłość Boga, pokój i Jego Królestwo będą z nami!

Dainis i Baiba Stikuti
Para łącznikowa dla ekip na Łotwie

Let Jesus live in our hearts, in our families, in our workplaces and wherever we go!
May God’s love, peace and His Kingdom be with us!

Dainis & Baiba Stikuti
Liason couple for Teams in Latvia