DSC_0159

18 października 2014 r.
W przepiękne słoneczne popołudnie w usytuowanym niemalże w centrum Paryża kościele Św. Augustyna odbyła się uroczystość zakończenia na poziomie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego ojca Henri Caffarela. Najpierw, o godz. 15-ej w krypcie Kościoła odbyła się uroczysta, otwarta sesja formalnego zakończenia procesu. Sesji tej w imieniu arcybiskupa Paryża kardynała André Vingt-Tros, przewodniczył biskup pomocniczy Éric de Moulins-Beaufort, a udział w niej wzięli miedzy innymi: przewodniczący Komisji Diecezjalnej emerytowany arcybiskup Maurice Fréchard, postulator ojciec Paul-Dominique Marcovits, wice postulator pani Marie-Christine Genillon, międzynarodowa para odpowiedzialna END Tó i Zé Moura Soarez, para odpowiedzialna  za region Francja-Luksemburg-Szwajcaria oraz odpowiedzialni za Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela („Amis du Père Caffarel”). Ponadto na tę uroczystość przybyli liczni przedstawiciele Ruchu END z całego świata, członkowie innych stowarzyszeń, przyjaciele i miłośnicy ojca Caffarella. Wśród przybyłych była również reprezentacja z Polski.

Biskup Éric de Moulins-Beaufort bardzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych na tę radosną uroczystość, wyjaśnił cel uroczystości, przedstawił członków Komisji diecezjalnej ds. beatyfikacji ojca Caffarela, a następnie otworzył sesję. Przypomniał, że proces beatyfikacji ojca Caffarela rozpoczął się w 2006 r. na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Caffarela z END. Następnie głos zabrali Tó i Zé Moura Soarez międzynarodowa para odpowiedzialna END. Podziękowali za owocną pracę Komisji Diecezjalnej oraz wyrazili chęć pomocy i wspierania przez END procesu beatyfikacji na jego dalszych etapach. Biskup Éric de Moulins-Beaufort krótko przedstawił wymogi prawa kościelnego dotyczące procesu beatyfikacji i oddał głos wice postulator. Pani Marie-Christine Genillon odczytała dekret Komisji Diecezjalnej. Komisja przeprowadziła bardzo szczegółowe i staranne studia teologiczne dzieł ojca Caffarela oraz badania historyczne jego biografii, zaangażowania i zasług w działalność Kościoła, w zakładanie ruchów katolickich w tym między innymi END. Następnie postulator, wice postulator i przewodniczący Komisji Diecezjalnej – każdy indywidualnie złożyli oświadczenie dotyczące wyników przeprowadzonych badań oraz świętości ojca Caffarela. Postulatorzy oraz przewodniczący Komisji wnioskowali o przesłanie zebranej dokumentacji do Rzymu do Kongregacji do spraw Świętych. Biskup Éric de Moulins-Beaufort poprosił o sprawdzenie oryginalności i kompletności przygotowanych dokumentów. Po starannym wykonaniu tej czynności, dokumenty (w 3 egzemplarzach) zostały podpisane przez postulatorów, przewodniczącego Komisji i biskupa de Moulins-Beaufort a następnie zapakowane i zalakowane. Dwa egzemplarze zostaną przekazane przez postulatora do Rzymu do Kongregacji do spraw Świętych, natomiast jedna kopia zostanie w Paryżu. W dalszym etapie procesu beatyfikacyjnego w Rzymie postulatorem będzie ojciec Angelo Paleri. W czasie szczegółowego sprawdzania dokumentów postulator ojciec Paul-Dominique Marcovits krótko przedstawiał sylwetkę ojca Caffarela, opowiadał o pracy postulatora oraz dalszej procedurze procesu. Zwrócił również uwagę, że ostatnim etapem kończącym proces beatyfikacyjny, będzie uznanie świadectwa cudu uczynionego za wstawiennictwem ojca Caffarela. Konferencja ojca Marcovitsa była uzupełniona pieśniami wykonanymi przez chór oraz zgromadzonych na sesji. Biskup de Moulins-Beaufort zamykając sesję podziękował postulatorom i Komisji Diecezjalnej za pracę, a przybyłym za udział w uroczystości i zaprosił wszystkich na uroczystą Mszę Św. Sesję zamknęła modlitwa.

O godz. 16:30 w Kościele Św. Augustyna w Paryżu rozpoczęła się Msza Św. dziękczynna z okazji zakończenia etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ojca Henri Caffarela. Mszy Św. przewodniczył biskup Éric de Moulins-Beaufort. Na Mszę przybyło około 1000 uczestników z różnych krajów. Przed ołtarzem po prawej stronie znajdowała się dużych rozmiarów fotografia ojca Caffarela z papieżem Pawłem VI. W gronie uczestników była reprezentacja END z Polski z parą odpowiedzialną Regionu Polska Lucyną i Krzysztofem Wysockimi oraz parą odpowiedzialną Sektora Mazowieckiego Beatą i Marcinem Pińkowskimi.

Na wstępie Mszy Św. doradca duchowy Regionu END Francja-Luksemburg-Szwajcaria ojciec Ferret zwrócił się do zebranych słowami: „Zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj, żeby podziękować Bogu za zakończenie diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego naszego założyciela ojca Henri Caffarela. Wierzymy, że świętość jego życia znajdzie uznanie Kościoła, a przez to wielkość sakramentu małżeństwa nabierze jeszcze większego blasku”.

Następnie postulator ojciec Markovits poinformował, że rozpoczęty w 2006 r. proces beatyfikacyjny ojca Caffarela dzisiaj dobiegł końca na poziomie diecezji. Teraz zebrane dokumenty zostaną przekazane przez postulatorów do Rzymu do Kongregacji ds. Świętych. Postulatorem na dalszym etapie procesu będzie ojciec Angelo Paleri. Ojciec Paleri przekazał z kolei informacje o kolejnych etapach procesu beatyfikacji, który odbędzie się w Rzymie. Wspomniał również o potrzebie cudu za wstawiennictwem ojca Caffarela.

Biskup Éric de Moulins-Beaufort homilię poświęcił ojcu Caffarelowi nawiązując do czytanego fragmentu Ewangelii – wesela w Kanie Galilejskiej. Podkreślił, że w życiu ojca Caffarela zawsze ważną rolę odgrywała Maryja Dziewica. Nosił też on w sobie obraz Rodziny Świętej. Ojciec Caffarel wyróżnił się ogromnym zaangażowaniem w życie Kościoła i oddaniem dla innych. Był założycielem wielu ruchów jak np. Les Équipes Notre-Dame, Les Fraternités Notre-Dame de la Résurrection, Espérance et Vie. Biskup zwrócił uwagę na bardzo głębokie zrozumienie przez ojca Caffarela roli małżeństwa oraz jego bardzo nowoczesne podejście do tej instytucji, a w szczególności na wskazanie małżonkom wspólnego dążenia do świętości poprzez codzienną pracę, wychowywanie dzieci i podporządkowanie wszelkim spraw temu celowi. Na koniec homilii biskup wspomniał o częstych i bardzo przyjaznych kontaktach ojca Caffarela z papieżem Pawłem VI, zwracając uwagę, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w przeddzień beatyfikacji papieża Pawła VI.

Po Mszy św. para odpowiedzialna Regionu Francja-Luksemburg-Szwajcaria Thérese i Antoine Leclerc wyrazili ogromna radość i szczęście z dzisiejszej uroczystości, wierząc, że przyniesie ona wiele owoców Ruchowi END. Podziękowali również przybyłam za udział i zaprosili do krypty na mały poczęstunek.

Dariusz Wasik 
10 ekipa warszawska