24 września odbyła się Rada Programowa ORRK. Wśród wielu tematów poruszana była kondycja ruchów w Polsce. Według przewodniczącego Rady ORRK o. Adama Szulca SJ liczba członków ruchów, przez ostatnie 2 lata mimo pandemii nie zmniejszyła się, a nawet nieznacznie zwiększyła i obecnie wynosi ponad 4,2 mln. Połowa osób zaangażowanych we wspólnoty to członkowie Żywego Różańca.
Nowym zjawiskiem w okresie pandemii był rozkwit nowych wspólnot internetowych skupionych wokół programów formacyjnych ruchów, zakonów, parafii, poszczególnych duszpasterzy, czy serwisów internetowych. Aktualnie najdynamiczniej rozwijają się ruchy:
• skupiające mężczyzn,
• związane z kultem Maryjnym oraz Jezusa Miłosiernego,
• ruchy rodzinne i posługujące wśród małżeństw,
• skoncentrowane na pomocy społecznej, charytatywnej, ludziom biednym i potrzebującym.
Interesującym jest fakt podany przez Rektorów Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych, że obecnie już ponad 90% wstępujących do seminarium ma doświadczenie ruchów – 20 lat temu było to 65%. Choć trzeba pamiętać, że ogólna liczba powołań wyraźnie spada.
W okresie pandemii rola ruchów zdecydowanie wzrosła. Duszpasterze dostrzegają, że to członkowie ruchów domagali się Mszy św. i aktywnie w nich uczestniczyli, nawet w okresie dużych ograniczeń. Na członkach ruchów można było polegać w organizacji życia parafialnego i stali się oni główną siłą wspierającą jej rozwój.

Beata Pińkowska
Sektor Mazowiecki A, Region 2
Przedstawicielka END w Radzie Programowej ORRK