Od 8 czerwca przez trzy doby było nam dane tworzyć chrześcijańską wspólnotę małżonków uczestnicząc w warsztatach z komunikacji małżeńskiej. Dwadzieścia trzy pary spotykały się rankiem na modlitwie Kościoła – Jutrzni, by zawierzyć Bogu dzień wypełniony ćwiczeniami z komunikacji. Już podczas pierwszego spotkanie poznaliśmy trzy metody słuchania i próbowaliśmy tak słuchać współmałżonka. Pojawiła się niespodziewana trudność, doświadczyliśmy braki w wzajemnym słuchaniu. W kolejnych dniach uczyliśmy się, by obserwować, a nie interpretować, by rozpoznawać uczucia, potrzeby. Uczyliśmy się wybierać i wdrażać strategię, by nie żądać, a formułować prośby. Poznawaliśmy metodę komunikacji, by po powrocie do domu z jej pomocą piękniej z sobą rozmawiać, komunikować, słuchać, a wszystko po to, by więcej kochać swojego współmałżonka. Każdego dnia wieczorem w osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy powierzyć siebie i współmałżonka Jezusowi, a podczas Eucharystii przyjąć Jezusa do serca.
Rekolekcje to sposobność i czas, by małżonkowie ekip i nie tylko mogli doświadczyć wspólnoty chrześcijańskiej.
Dziękujemy Katarzynie i Piotrowi; ks. Kamilowi oraz wszystkim uczestnikom i zgodnie z ich życzeniem postaramy się powtórzyć to wydarzenie – by inni także mogli być uczestnikami warsztatów z komunikacji małżeńskiej.

Bernadeta i Piotr