Nazywamy się Jowita i Artur Pietraszkiewicz. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Mamy pięcioro dzieci w wieku od niespełna dwóch lat do 12 lat. Mieszkamy na stałe w Suwałkach, gdzie każde z nas prowadzi własną działalność gospodarczą. W Ruchu END jesteśmy stosunkowo niedługo, w dniu 28 września 2017r. przyjęliśmy Kartę.

Po raz pierwszy w związku z powyższym byliśmy na rekolekcjach „endowskich”, które odbywały się w pięknym i napełnionym Duchem Świętym miejscu, Domu rekolekcyjnym w Smolanach w dniach 20-22 października 2017r. Rekolekcje prowadzili Helena i Paweł Kukołowiczowie, a tematem była „Reguła życia”. Rekolekcje te pozwoliły nam na uświadomienie jak ważna jest reguła życia w dążeniu do świętości nas samych, naszego małżeństwa i w konsekwencji, naszej rodziny. Bez reguły życia, czyli wysiłku w pokonywaniu swych niedoskonałości, faktycznie możemy przeżyć życie drepcząc w miejscu. Był to wspaniały czas, który pozwolił nam na spotkanie także wielu osób i małżeństw. Bardzo cenne było to, że mogliśmy spotkać właśnie inne małżeństwa, które przedstawiały swoje trudności związane z regułą życia. To dzielenie się było bardzo pouczające i uświadomiło nam, że tak naprawdę jesteśmy w tych trudnościach bardzo do siebie podobni i że nie można w tej drodze ustawać. Nie zdawaliśmy sobie sprawy jak ważna jest reguła życia dla rozwoju naszego małżeństwa. Dzięki właśnie wspaniałym prowadzącym, którzy w sposób bardzo przystępny, przekonywujący, odwołując się do swego doświadczenia i przykładów z życia, tak naprawdę swoją postawą utwierdzili nas, że reguła życia i życie regułą życia, po prostu sprawdza się w życiu małżeńskim i po prostu działa. Dopełnieniem powyższego były bardzo pouczające refleksje księdza Zygmunta Kopiczko.

Dziękujemy wszystkim za ten czas rekolekcji.

Jowita i Artur Pietraszkiewicz