Pokój i Dobro i zaraz obok gościnność wrocławskich Ojców Franciszkanów przyjęła na rozpoczęciu roku małżeństwa z dolnośląskich ekip. Wspólne świętowanie odbyło się w parafii pw. Św. Antoniego we Wrocławiu 7 września 2023 r. w przeddzień beatyfikacji rodziny Ulmów.

Ten rok formacyjny rozpoczęliśmy od uklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem i dziękowania za niewyobrażalny dar Eucharystii . Pomogły nam w tym teksty księdza Caffarela i Alicji Lenczewskiej przygotowane przez Ewę Repucho.

Eucharystii przewodniczył o. Dominik Banaś – doradca duchowy sektora, a kazanie wygłosił ks.Piotr Milewicz.

Zawsze radosnym akcentem jest przyjmowanie karty Equipes Notre -Dame przez nowe małżeństwa. I tak też było tym razem. Cztery małżeństwa powiedziały TAK dla osiągania świętości. Jako nowi odpowiedzialni za sektor dolnośląski powołaliśmy również cztery nowe pary łącznikowe.

Skorzystaliśmy z pięknego światła i talentu fotograficznego Moniki Franczyk uwieczniając nas wszystkich na pamiątkowym zdjęciu.

 

Wytęsknieni po wakacyjnej przerwie szybko przystąpiliśmy do biesiadowania okraszonego wesołym gwarem powitań i krzepkich rozmów. Jako, że czas musiał być trzymany w ryzach przeszliśmy do kolejnych punktów programu.

 

Otworzyliśmy tę część naszym świadectwem. W pierwszej jego części opowiadaliśmy o historii naszego poznania i o tym jacy jesteśmy na co dzień. Wątek kontynuowaliśmy w naszym spotkaniu z Ruchem. Jak Pan Bóg przez ten czas przemieniał i przemienia nasze serca.

 

Liczne zmiany w posługach małżeństw, zbliżające się światowe wydarzenie w Turynie, statystyki, finanse. W tej części informacyjno- organizacyjnej staraliśmy się nie pominąć istotnego szczegółu.

o. Dominik Banaś wprowadził nas w Wielką Tajemnicę Wiary jaką jest Eucharystia. Jak mówił: Do tajemnicy się przybliżamy. Trzeba w niej uczestniczyć, dotykać ją, zgłębiać, wchodzić w nią (do jej wnętrza) – nie można pozostać na zewnątrz. Dlaczego ? Bo ona angażuje (…) nie oznacza tego, co niepoznawalne. Tajemnicę można poznać.

Podkreślił uciekający nam fakt, że Msza św. to obecność powołując się na piękne słowa św. Franciszka z Asyżu.

“​Oto uniża się co dzień (por. Flp 2,8) jak wtedy, gdy z tronu królewskiego (por. Mdr 18,15) zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to Jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28,20; św. Franciszek z Asyżu, Napomnienie 1,16-22).

o. Dominik dał nam do ręki klucz do zrozumienia Eucharystii – pokorę.

Tylko pokorny człowiek jest w stanie dostrzec w kawałku chleba Boga. Tylko pokora wypływająca z miłości, może pozwolić spotkać się ze wzrokiem pokornego i miłującego Boga ukrytego w Eucharystii.

Zrezygnuj trochę z siebie, bo Ja zrezygnowałem z wszystkiego dla Ciebie – mówi Jezus. Wchodząc na ucztę ze Mną, doświadczysz Mej miłości i poznasz Moje sposoby na rozwiązanie twoich ważnych spraw. A chleb niebieski skieruje twoje oczy na Mnie i twego bliźniego.

Przypomniał o bliskości i zależności sakramentów Eucharystii i Małżeństwa. ​Eucharystia jest sakramentem miłości i małżeństwo także jest sakramentem, w którym ludzka miłość zostaje uświęcona przez Boga. A źródłem tego uświęcenia jest właśnie Eucharystia – Boża Miłość uświęca ludzką miłość kobiety i mężczyzny oraz staje się uwielbieniem Boga – aby ludzie widzieli wasze czyny miłości i chwalili Ojca w niebie.

W Konferencji nie zabrakło myśli wpisującej się w tegoroczny kierunek formacji:

Formuła rozesłania kończąca Eucharystię wyraża nierozerwalną więź między Eucharystią i misją. Głębokie znaczenie słów “Ite, missa est”, można by wyrazić za pomocą wezwań typu: “Idźcie i bądźcie misjonarzami” lub “Idźcie i ewangelizujcie”.

Zakończyliśmy nasze spotkanie dzieleniem się w grupach mieszanych. Tutaj poznawaliśmy się nawzajem w pytaniach co nam pomaga, a co nam przeszkadza w przeżywaniu Eucharystii i jak można przybliżać tajemnicę Eucharystii ekipom i rodzinom.

 

I na kolejny rok Maryjo oddajemy nasz Ruch i nasz Sektor i wszystkie tworzące go małżeństwa w hołdzie miłości i zaufania.

Magdalena i Dariusz Pachucy