W sobotę 19 września 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie miało miejsce rozpoczęcie roku formacyjnego w nowoutworzonym sektorze mazowieckim D.

Przed właściwą częścią spotkania odbyła się sesja dla Par Odpowiedzialnych. Spotkanie rozpoczęliśmy Adoracją a następnie Eucharystią, którą odprawił Ks. Jacek Gniadek SVD. Podczas spotkania posługę pary łącznikowej przyjęli Małgorzata i Piotr Hulewiczowie, Elżbieta i Michał Nowak-Wilkowscy oraz Anna i Tomasz Pszczołowie.

Po Mszy Św. nasza para sektora – Ala i Jacek Antosiukowie przedstawili nam krótką charakterystykę naszego sektora  m.in. mogliśmy się zapoznać z aktualną numeracją ekip oraz poznać swoje pary łącznikowe. Parę słów o sobie  i swojej działalności powiedział też nasz nowy doradca duchowy sektora Ks. Jacek Gniadek, misjonarz werbista. Ksiądz bardzo ciekawie opowiadał o misjach, szczególnie zapamiętaliśmy zdanie, że także w Polsce można realizować działalność misyjną ponieważ mamy teraz w naszym kraju coraz więcej osób z różnych zakątków świata, wobec których możemy, a nawet powinniśmy świadczyć o Panu Jezusie.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja do Słowa Bożego “…gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się, bo jestem z tobą, by cię chronić.” (Jr 1, 7b-8) wygłoszona przez ks. Jacka.Ks. Jacek podkreślił, że naszym obowiązkiem jest wychodzenie do innych oraz mówił, że jesteśmy powołani by dawać świadectwo nawet wtedy gdy nasze świadectwo nie jest oczekiwane a wręcz spotyka się z niechęcią.Spotkanie zakończyliśmy odmówieniem Magnificat oraz wspólnym zdjęciem.

Agnieszka i Kazik Przeszowscy
Foto: Marian Chrzan