Drodzy małżonkowie i doradcy duchowi!

Misja Miłości, do której wzywa nas nasz Pan i Stwórca, stała się naszą codziennością. Zgromadziliśmy się tym razem w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby uroczyście rozpocząć nasz rok formacyjny w ekipach.

Serce rosło, gdy wokół Stołu Pańskiego stało dziewięciu ekipowych kapłanów, modlących się za nas, małżonków. Płynęła od nich wielka siła modlitwy. Dziękujemy ks. Stanisławowi za przewodniczenie koncelebrze, ks. Pawłowi za słowo podczas Eucharystii oraz konferencję wprowadzającą nas w Misję Miłości, księżom i ojcom Arielowi, Leonardowi, Damianowi, Zbigniewowi, Adamowi, Grzegorzowi i Piotrowi za uczestnictwo w rozpoczęciu roku oraz w spotkaniu kapłanów przed uroczystością. Podziękowania za gościnę składamy oo. Bernardynom, którzy z wyrozumiałością wpuścili nas i liczne nasze dzieci w miejsca na co dzień niedostępne. Dziękujemy Wam, małżonkowie, za liczne przybycie na spotkanie, ekipom X i I za posługę przy ołtarzu, ekipie IV za przygotowanie grilla oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w uświetnienie spotkania. Dobremu i miłosiernemu Ojcu dziękujemy za pogodę, która umożliwiła spotkanie plenerowe. Wszystkim życzymy błogosławieństwa Bożego, głębokiego przeżycia tematów formacyjnych, wzrostu duchowego i przede wszystkim jedności małżeńskiej w drodze ku świętości. Chwała Panu.

Teresa i Krzysztof Najderkowie, para odpowiedzialna sektora