W dniu 9 września 2023 roku odbyło się Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Sektora Mazowieckiego B. Miało ono miejsce w Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie przy ul. Kobielskiej 10. Tematem przewodnim spotkania było tegoroczne hasło rozpoczynającego się roku formacyjnego, brzmiące: „Eucharystia, źródło misji”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, w trakcie której uczestnicy wysłuchali Ewangelii o Jezusie – Panu szabatu, przechodzącym pośród zbóż oraz kazania ks. Zbigniewa Chwai, na temat Eucharystii, która „winna mieć wpływ i przełożenie na nasze decyzje i czyny”, a także „powinna kształtować styl naszego życia, naszą pracę oraz nasz stosunek do bliźnich”.

Bezpośrednio po Mszy Świętej, ku ogromnej radości wszystkich uczestników spotkania, dwie nowe pary uroczyście dołączyły do Ruchu Equipes Notre Dame, przyjmując Kartę. Anna i Robert Laskusowie dołączyli do ekipy W2B, a Aleksandra i Mariusz Paczuscy do ekipy W3B. Ponadto Agata i Tomek Eldringowie przyjęli posługę Pary Łącznikowej.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się na wspólny posiłek, który był jednocześnie okazją do rozmów i wzajemnej integracji pomiędzy parami z różnych ekip. Warto wspomnieć, że można było również skorzystać z księgarenki czynnej w trakcie przerw, aby zakupić wybraną, katolicką lekturę.

Kolejnym punktem dnia była konferencja ks. dr Roberta Ptaka na temat Eucharystii, podparta encykliką św. Jana Pawła II: „Ecclesia de Eucharistia”. Po jej wysłuchaniu słowa „Oto wielka tajemnica Wiary”, wypowiadane przez kapłana w trakcie Mszy Świętej tuż po przeistoczeniu, nabierały zupełnie innego znaczenia.

Bezpośrednio po konferencji, Agata i Tomek Eldringowie, którzy podjęli się posługi pary łącznikowej, podzielili się swoim pięknym świadectwem o życiu w ekipie. Opisywali w nim, jak doświadczają obecności Pana Boga w ich małżeństwie. Warta przytoczenia jest chociażby historia ich decyzji o dołączeniu do Ruchu. Oboje w trakcie tej samej Eucharystii, niezależnie, poczuli potrzebę bycia we wspólnocie. Ponad to podkreślali, jak istotne są dla nich punkty wysiłku. Ich decyzja o podjęciu się posługi pary łącznikowej nie była łatwa, jednakże kierując się Wiarą i natchnieniem Ducha Świętego, zdecydowali się na to z pewnością, że „za posługą idzie łaska”.

Po krótkiej przerwie kawowej wszystkie pary uczestniczące w spotkaniu zostały podzielone na grupy dzielenia, celem rozważania następujących pytań:

  1. Jak rozumiem słowa “[Naszym] zadaniem jest przyczyniać się, kierując się światłem Ewangelii, do budowania świata na miarę człowieka i odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga” ?
  2. Czy Eucharystia przemienia moje/nasze życie? Jeśli tak to jak?

Po upływie założonego czasu, wszyscy na powrót zebrali się w jednej z przyparafialnych salek, gdzie przedstawiciele każdej z grup dzielili się wnioskami z rozważań w grupach.

Można było usłyszeć, m.in. że świat budowany na miarę człowieka odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga, to taki w którym człowiek kieruje się przykazaniem miłości. Natomiast w kwestii tego, czy Eucharystia przemienia moje/nasze życie i jak – wszyscy byli przekonani, że tak. Trudnością było natomiast dokładne określenie „jak”. Niezależnie jednak od tego, bezsprzecznie dla wszystkich, niewyobrażalnym byłoby życie bez uczestnictwa w Eucharystii.

Na koniec para sektora przedstawiła plan roku formacyjnego, po którym odbyła się modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. H. Caffarela oraz wspólnie odmówiono Magnificat.