Dotychczasowa Para Odpowiedzialna za Sektor Białoruski – Ludmiła i Andrzej – zakończyła swoją posługę. Za pośrednictwem Lucyny i Krzysztofa – Pary Regionu Polska, Bóg powierzył odpowiedzialność za ów sektor na kolejne trzy lata Tatianie i Mikołajowi. Jest 11 sierpnia 2013 roku. Naszym oczom ukazuje się piękny poranek. Promienie słoneczne oświetlają pokój udostępniony nam przez Irenę i Dymitra. Poprzedniego wieczoru była kolacja i długie rozmowy. Obecny był kapłan – doradca duchowy ekipy, a zarazem proboszcz parafii w Nieświerzu. Dla nas to pierwsze spotkanie z Białorusią i jej mieszkańcami.

Zostaliśmy przyjęci z wielką serdecznością. Po smacznym śniadaniu wyruszamy do kościoła, gdzie zgromadziły się małżeństwa tworzące ruch Equipes Notre-Dame na Białorusi. Eucharystię sprawuje trzech doradców duchowych ekip. Małżonkowie dziękują Bogu za Ruch, za posługujących i powierzają nową Parę Odpowiedzialną za Sektor Białoruski. Odpowiedzialność za sektor to zawsze ciężar, ale tu na Białorusi to ciężar jeszcze większy. Tu wszystko musi się odrodzić, okrzepnąć. Z całego serca powierzamy ich Bogu. Po Eucharystii Ludmiła i Andrzej dziękowali Bogu za trzyletnią posługę dla ruchu, za otrzymane łaski, za każde dobro i ludzką życzliwość, a Tatiana i Mikołaj prosili Boga o opiekę, o dary i łaski potrzebne do pełnienia odpowiedzialności za sektor na kolejne lata. Wizyta na Białorusi wzmocniła w nas świadomość – jakże ważna jest odmawiana każdego dnia modlitwa Magnificat, ogarniająca wszystkie małżeństwa na całym świecie. To wyraz jedności ruchu, ale i wzajemnej życzliwości oraz troski. Na Białorusi doświadczyliśmy od małżonków ekip wielkiej serdeczności. Dziękujemy im za każde dobro i życzymy pięknego wędrowania za Jezusem.

Bernadeta i Piotr