W dniach 8 – 10 listopada w Żdżarach k/ Nowego Miasta w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek odbyła się Sesja dla Par Ekip Odpowiedzialnych Sektorów, dla Par Ekipy Odpowiedzialnej Regionu oraz Par Łącznikowych. Wielką radością dla wszystkich była obecność dwóch par małżeńskich oraz kapłana z Białorusi.

W pierwszej części Sesji wszystkie pary Sektorów dzieliły się swoimi doświadczeniami a przez prezentację multimedialną bardzo ciekawie przedstawiły życie ekip w Sektorach.

Temat Sesji był oparty na słowach Jezusa, które skierował do swoich uczniów “Idźcie i głoście”. Rozwinął go w swojej konferencji ks. Andrzej Pryba MSF, doradca duchowy Ekipy Odpowiedzialnej Regionu a doświadczeniem głoszenia Ewangelii Miłości w swoim życiu dzieliły się niektóre pary małżeńskie.

Dla Par Łącznikowych był przygotowany czas, by lepiej poznały swoją rolę posługi w Sektorze.

Druga część Sesji miała na celu głębsze poznanie charyzmatu Ruchu END i jego Założyciela O. H. Caffarela, dlatego wystąpienia poszczególnych par małżeńskich dotyczyły tematów: “O.H. Caffarel – Prorok naszych czasów”, “Orędownicy”, “Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Caffarela” a niedzielny wieczór wypełnił film “O.H.Caffarel – Ktoś przy naszym boku”.

W czasie Sesji panował duch wielkiej przyjaźni i modlitwy. Wszystkie pary poszczególnych Sektorów bardzo pięknie włączyły się w poprowadzenie codziennej Eucharystii, która jednoczyła wszystkich.
Adoracja Najświętszego Sakramentu była okazją do refleksji nad swoim powołaniem do życia w małżeństwie i posługi dla Ruchu END.

Podsumowując Sesję, Para Odpowiedzialna Regionu przedstawiła aktualne dane naszego Regionu a uczestnicy Sesji wyrazili Bogu wdzięczność, że liczba par małżeńskich należących do Ruchu END każdego roku się zwiększa. Obecnie Region END Polska liczy 44 ekipy – 208 par małżeńskich, 9 ekip jest w pilotowaniu. Dzięki również Bogu za kapłanów – doradców duchowych, którzy kroczą z małżeństwami drogą END.

Galeria zdjęć