Sesja dla Par Informacyjnych Sektora MazowieckiegoW niedzielę 24 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie dla Par Informacyjnych. W sesji prowadzonej przez Parę Odpowiedzialną Sektora Mazowieckiego – Kasię i Marka wzięło udział dziesięć małżeństw z Warszawy, Łodzi, Łomży, Grajewa i Lublina. Miejscem spotkania była szkoła podstawowa im. Św. Franciszka usytuowana na Mokotowie.

Jednym z głównych celów, który przyświecał naszemu spotkaniu była wymiana doświadczeń i wniosków z dotychczasowej posługi Par Informacyjnych z poszczególnych rejonów sektora. Podczas sesji powołano też dwie nowe Pary Informacyjne: z Lublina i Grajewa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dla naszego sektora ta forma propagowania charyzmatów Ruchu END – poprzez działalność Par Informacyjnych – jest stosunkowo nowa. Stąd też, jak podkreślali wszyscy uczestnicy, widoczna jest potrzeba systematycznych spotkań i bieżących kontaktów pomiędzy poszczególnymi małżeństwami.

Pierwsza część naszego spotkania dotyczyła dzielenia się przez małżeństwa doświadczeniami, związanymi z informowaniem o Ruchu END. Natomiast druga część poświęcona była przedstawieniu planów działania na najbliższe miesiące. Szczególnie cenne były uwagi Marzenki i Michała. Przeprowadzili oni, wspólnie z warszawskimi Parami Informacyjnymi szereg prezentacji i rozmów, których owocami są m.in. rozpoczęte pilotaże przez kolejne nowe Ekipy w Warszawie. Sesja była świetną okazją do swoistej „burzy mózgów” i omawiania całkiem nowych pomysłów dotyczących informowania o END.

Uczestnicy zgodzili się z tym, że podstawowe kierunki działania Par Informacyjnych koncentrować powinny się na trzech aspektach informacji o Ruchu END poprzez: popularyzację Jego idei, poszukiwanie nowych członków oraz bezpośrednie kontakty z osobami zainteresowanymi Ruchem. Informacje te mogą docierać do innych małżeństw dzięki różnego rodzaju mediom, serwisom internetowym, a także poprzez parafię, kapłanów i osobiste świadectwa w środowiskach, w których żyjemy.

Podczas spotkania mogliśmy się również zapoznać z materiałami m.in. w postaci prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystywane przez Pary Informacyjne do pełnienia ich posługi. Dyskutowaliśmy też na temat możliwości użycia nowoczesnych i różnorodnych narzędzi mogących służyć propagowaniu END.

Swoistym podsumowaniem naszego spotkania, a zarazem drogowskazem pomocnym w przekazywaniu innym charyzmatu Ruchu mogą być słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście, więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”(Łk, 10,2). Uświadamiają nam one nie tylko potrzebę ciągłego świadczenia o Bogu oraz przekazywania innym małżonkom skarbu, jakim jest charyzmat END, ale także powołaniu do mówienia o Ruchu nie tylko Par Informacyjnych, ale wszystkich małżeństw będących w naszej wspólnocie.

Ula i Łukasz z pierwszej ekipy lubelskiej

Galeria zdjęć