“Dobry start nowej ekipy jest ważny, bo ma znaczenie zarówno dla jej przyszłości, jak i witalności całego Ruchu”. 

(Przewodnik END)

Pilotaż to dobry zaczyn, dzięki któremu wzrasta cały Ruch. Świadomość wagi formacji par pilotujących była głównym impulsem do organizacji sesji formacyjnej w Regionie 2.

17 lutego w podwarszawskich Markach spotkało się 13 par z Regionu 2 – czterech sektorów warszawskich, sektora podlaskiego i  Lublina (przynależącego do sektora Mazowsze C).  Były to pary przygotowujące się do prowadzenia pilotaży – całych ekip i indywidualnych. Przez kilka kolejnych godzin razem z prowadzącymi sesję – Beatą i Piotrem Michalskimi z sektora Mazowsze B – małżeństwa zgłębiały kwestie celów i założeń pilotażu, przebiegu spotkania w ekipie czy specyfiki pilotażu indywidualnego. Dzięki konferencji ks. Zbigniewa Chwai SCJ przybliżony został także temat roli doradcy duchowego w ekipie.

Podczas sesji był również czas na wspólną modlitwę, Mszę świętą, dzielenie w grupach i nawiązywanie więzi towarzyskich przy kawie.

May nadzieję, że małżeństwa wyjechały z sesji umocnione, by z jeszcze większym entuzjazmem podejmować swoją posługę.

Za to spotkanie – Bogu niech będą dzięki.